Museum för offentliga ting

Museum för offentliga ting

Konstnär: Anna Ådahl

Tillkomstår: 2015

Material: Trä, gjutjärn och aluminium


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Helhetsgestaltningar, Offentlig konst

Adress: Stora Arkens torg, Handen

Närmaste SL-hållplats: Vallavägen

Torg med bänkar, blommande körsbärsträd och en gran. Till stora delar taktilt verk.

Museum för offentliga ting. ©Anna Ådahl/ Bildupphovsrätt 2022 Foto: Rebecka Walan.

I den konstnärliga gestaltningen “Museum för offentliga ting” på Stora Arkens torg finns föremål från olika delar av världen. En grön gatlykta från Moskva, och en röd gatlykta från Frankrike. En brun parkbänk från Istanbul, en vitmålad bänk från Moskva, och en brun träbänk från Paris.

Ett torg med tre bänkar, en grön och en röd gatlykta. och ett litet kravallstaket. Hus och rabatter runtomkring. Till stora delar taktilt verk.
Museum för offentliga ting. ©Anna Ådahl/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

Bakgrund

Till Haninge kom skeppen förr i tiden med varor från hela världen. Området runt torget vittnar genom bostads- och hyresrättsföreningarnas namn om Haninges sjöfartshistoria. De heter Cognacs-skutan, Riksäpplet och Stora Arken. Anna Ådahl återknyter till historien genom de föremål hon placerat på torget. Men länderna finns också representerade genom de boende runt torget, och även i konstnärens egen historia. Hon växte upp och bodde i Frankrike under tjugo år.

Till varje föremål finns en skylt som berättar om varifrån det kommer. Precis som det brukar finnas skyltar på ett museum. På så sätt är det som att vandra runt i ett utomhusmuseum.

En kosmopolitisk plats

Anna Ådahl har förvandlat torget till en kosmopolitisk plats. Även träden kommer från olika delar av världen. Här växer en gran, en palm och ett körsbärsträd. Du kan stanna till en stund och slå dig ner på någon av de olika bänkarna. Här finns också en färgglad liten bänk gjord för barn. Den väcker frågan hur det kommer sig att det annars finns så få bänkar i det offentliga rummet för den yngre delen av befolkningen.

Att vistas på torget bland alla möbler och träd är som att resa bort. Genom att slå dig ner på en av bänkarna hamnar du på olika platser i världen och det är bara att välja: Istanbul, Paris eller Moskva. Eller varför inte prova att sitta ner på alla platser?

Om konsten i Haninge

Konsten som presenteras i Haninge är belägen i Handen, Brandbergen och Tungelsta. Flera verk har anknytning till platsen, dess historia eller invånare. Haninge följer enprocentregeln vilket betyder att en procent avsätts för offentlig konst vid nybyggnation. Spännvidden av uttryck och tekniker är påfallande. Här finns mycket att upptäcka, uppleva och lära. Den offentliga konsten kan bli en spännande ingång till kommunens historia. Men varje konstverk rymmer också en hel värld som var och en upplever på sitt sätt.

Ta gärna med dig en vän när du går på konstvandring. Att samtala om konsten gör att vi se mer. Både av konsten och varandra.