Besöksmål: Museum för offentliga ting

Kommun: Haninge

Konstnär: Anna Ådahl
Tillkomstår: 2015
Material: Trä, gjutjärn, aluminium

Plats: Stora Arkens torg, Handen

I den konstnärliga gestaltningen Museum för offentliga ting på Stora Arkens torg finns föremål och träd från olika delar av världen. En grön gatlykta från Moskva och en röd gatlykta från Frankrike. En brun parkbänk från Istanbul, en vitmålad bänk från Moskva och en brun träbänk från Paris.

Torg med bänkar, blommande körsbärsträd och en gran. Till stora delar taktilt verk.
©Anna Ådahl/Bildupphovsrätt Foto: Rebecka Walan

Till Haninge kom skeppen med varor från hela världen. Här återknyter Anna Ådahl till historien genom föremål från andra länder. Dessa länder finns också representerade i de boende runt torget och även till konstnärens egen historia. Hon växte upp och bodde i Frankrike under tjugo år. Området runt torget vittnar genom bostads- och hyresrättsföreningarnas namn om Haninges sjöfartshistoria. De heter Cognacs-skutan, Riksäpplet och Stora Arken.

Anna Ådahl har placerat ut objekten och förvandlat torget till en kosmopolitisk plats. Även träden kommer från olika delar av världen. Här växer en gran, en palm och ett körsbärsträd. Du kan stanna till en stund och slå dig ner på någon av de olika bänkarna. Här finns också en färgglad liten bänk gjord för barn. Den väcker frågan hur det kommer sig att det annars finns så få bänkar i det offentliga rummet för den yngre delen av befolkningen.

Torg med en vit bänk, en röd bänk, en brun bänk och en grön gatlykta. Röda hus i bakkgrunden.©Anna Ådahl/Bildupphovsrätt Foto: Rebecka Walan

Att vistas på torget bland alla möbler och träd är som att resa bort. Genom att slå dig ner på en av bänkarna hamnar du på olika platser i världen. Det är bara att välja: Istanbul, Paris eller Moskva. Eller varför inte prova att sitta ner på alla platser?

Konstnär:
Anna Ådahl

close-icon