Besöksmål: Morgonbad

Kommun: Södertälje

Konstnär: Stig Blomberg 
Tillkomstår: 1957 

En naken flicka sitter på huk och tvättar sig i fontänen. Vattenstrålarna kommer från tvättsvampen som hon håller mot axeln. Fontänen har formen av en oval och skulpturen av flickan är av brons. Hon är placerad på en upphöjd rundel, en sockel som når en bit ovanför vattenytan. Skulpturen är inte mitt i fontänen utan i närheten av kanten. Men hon är bortvänd från den närmaste kanten, därför är det svårt att se hennes ansikte ordentligt. Det vi framför allt ser är gestalten och kroppen.  


©Stig Blomberg/Bildupphovsrätt 2021 Foto: Rebecka Walan
Återgiven med tillstånd från släkting till konstnären.

När vi tittar på den här typen av skulpturer, nakenakter i det offentliga rummet, måste vi ha två olika glasögon på oss. Dels dåtidens glasögon för att förstå tiden då dessa skulpturer gjordes, dels nutidens glasögon, för att få perspektiv. 

Skulpturer av nakna unga människor, och särskilt kvinnor, var det vanligaste motivet i det offentliga rummet under 1950 och 60-talet. Hur kommer det sig? Frågan är komplex och rymmer flera svar. Dels hade det med ungdomen att göra, att visa på den nakna oförstörda kroppen, som också hade framtiden för sig i folkhemmets Sverige. Men det hade förstås också att göra med vem som gjorde konsten och det var med få undantag män. Naturligtvis har det också funnits skulpturer av nakna människor ända sedan antiken, så det är inget nytt fenomen som uppstår, motivet har en lång tradition. 

När skulpturen invigdes gjordes det genom att den avtäcktes. Stadsträdgårdsmästaren Jan Lindqvist gick ut på en provisorisk brygga och “drog av täckelsen.” 

Eftersom det är svårt att se flickans ansikte blir det som om hennes personlighet suddas ut. Och det som istället framträder är  den nakna unga kvinnokroppen.   

©Stig Blomberg/Bildupphovsrätt 2021 Foto: Rebecka Walan
Återgiven med tillstånd från släkting till konstnären

En sådan här skulptur skulle inte kunna ta plats i Sverige idag utan att vara problematiserande. Nu har vi en annan blick. En blick som är präglad av metoo, av kvinnans frigörelse, av strävan mot jämlikhet. Runt fontänen prunkar rabatter sommartid och gör skulpturen till en del av en större helhet. 

Konstnär: Stig Blomberg

 

close-icon