Möja, Bockön och Lökaön

Möja, Bockön och Lökaön


Kommun: Värmdö

Besöksmålstyp: Kust och skärgård

Vy över mycket vatten med öar av land.

Flygbild över Möja, Bockön och Lökaön. Foto: Alf Nordström.

På Möja, Bockön och Lökaön finns bra exempel på kulturmiljön i Stockholms mellanskärgård.

Fiske och jordgubbsodling

Möja är en av de större öarna i Stockholms mellanskärgård. Längs Möjas och Södermöjas östra kust har det funnits skyddade hamnvikar som lockat till sig bebyggelse ända sedan medeltiden. Där ligger de stora byarna Långvik, Ramsmora, Löka, Berg och Södermöja. Vid 1800-talets mitt fanns där 74 gårdar. Det goda fisket var basen för försörjningen. Öster om Möja finns en ögrupp med Storö, Bockö och Lökaön som de största öarna. Där har Möjaborna haft sina ängs- och betesmarker. Det var också där och på öarna norr om Långvik som jordgubbsodlingarna fanns när denna näring var som störst från sekelskiftet 1900 och en bit in på 1970-talet.

Naturreservat öster om Möja

Möja fick fast ångbåtsförbindelse 1906 och har sedan dess varit en av de populäraste sommaröarna i skärgården. Större delen av öarna mellan Möja-Södermöja i väster och Björkskärsfjärden i öster tillhör Storö-Bockö-Lökaöns naturreservat, eller Möjareservatet som det brukar kallas. Det är ett naturskönt skärgårdslandskap som växlar från frodig mellanskärgård till karg ytterskärgård. Här finns spår efter både jordbruks- och betesmarker men också helt orörda områden med kärr, berg och tallskog.

Möja idag

Något jordbruk bedrivs inte på Möja idag. Men kvar finns många små och smala åkerlappar som fortfarande är öppen mark. De omkring 280 bofasta är i stor utsträckning egenföretagare som jobbar med det mesta från varv och snickeri till turism. Möja hembygdsmuseum, invigt 1922, finns i Berg. Andra sevärdheter är vårdkasen strax norr om Berg och Möja kyrka liksom de så kallade ryssugnarna som ryska soldater lagade mat i under sina härjningar i skärgården 1719.

Länkar och besöksinformation

Möja Hembygdsmuseum i Bergs by (hembygd.se).

Möja turistförening (mojaturistinfo.se).

Waxholmsbolaget trafikerar flera hamnar på Möja året om: Waxholmsbolaget (waxholmsbolaget.se).