Besöksmål: Miman och Mimaroben

Kommun: Sollentuna

Symbolmättad skulptur eller rymdvarelser på besök?

På Aniaraplatsen står Björn Selders skulptur Miman och Mimaroben. Inspiration till sin skulptur har han hämtat från Harry Martinssons diktsvit Aniara, berättelsen om ett vilsefluget rymdskepp. Ombord finns den gåtfulla Miman, som på en gång är ett tekniskt underverk och ett besjälat väsen. Den visar resenärerna bilder från jorden och från okända världar i universum.

©Björn Selder/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Elisabeth Boogh

Den som för ordet i berättelsen och som förmedlar Mimans budskap är mimansskötaren, Mimaroben. Framtidsvision och science fiction men också en skildring av livet i vår egen tid. Symboliken i diktsviten Aniara är rik och mångtydig och ger liksom Björn Selders skulptur stort spelrum för personlig upplevelse.

Konstnär: Selder, Björn
Tillkomstår: 1986

Närmaste SL-hållplats: Aniaraplatsen

close-icon