Miman och Mimaroben

Miman och Mimaroben

Konstnär: Björn Selder

Tillkomstår: 1986

Material: Sten, rostfritt stål


Kommun: Sollentuna

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Aniaraplatsen

Närmaste SL-hållplats: Aniaraplatsen

Abstrakt stenskulptur med vatten i en bassäng på ett torg.

©Björn Selder/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rebecka Walan.

Abstrakt skulptur gjord av sten som står på ett torg.
©Björn Selder/Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

På Aniaraplatsen står skulpturen Miman och Mimaroben. Inspiration till sin skulptur har Björn Selder hämtat från Harry Martinsons diktsvit Aniara, berättelsen om ett rymdskepp som hamnat ur kurs. Ombord finns den gåtfulla Miman, som på en gång är ett tekniskt underverk och ett besjälat väsen. Miman visar resenärerna bilder från jorden, och från okända världar i universum.

Anledningen till att det finns en skulptur med koppling till diktsviten beror på att Harry Martinson var bosatt i Sollentuna. Han ligger också begravd här, i Silverdal.

Stenskulptur med metallfigur på.
©Björn Selder/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rebecka Walan

Den som för ordet i berättelsen och som förmedlar mimans budskap är mimansskötaren, mimaroben. Aniara är en framtidsvision men skulle kunna vara en skildring av livet i vår egen tid. Symboliken i diktsviten är rik och mångtydig, och ger liksom Björn Selders skulptur stort spelrum för personlig upplevelse. Är det kanhända den lilla figuren i rostfritt stål som är miman? Och den stora skulpturen av sten som är mimaroben, den som berättar? Eller är den stora stenen kanske hela rymdskeppet som kommit ur kurs? Vad tror du?

Så här lyder några rader ur Aniara:

I miman fick vi in att det finns liv
på flera håll
Men var ger miman ej besked om
Det kommer spår och bilder, landskap och fragment av språk
som talas någonstans, men var
Vår trogna Mima
gör allt hon kan och söker, söker, söker
Och hennes elektroniverk fångar in,
elektrolinserna ger grundrapport
till väljarcellerna och fokusverken samlar
Indifferenta tredje vebens tacis
och bild och ljud och doft går fram
ur rika flöden
Men sina rika källors riktning ger hon ej besked om
Det ligger utanför och alltid bortom
en mimas tekniska natur och hennes fattningsförmåga

/Ur Aniara av Harry Martinson

Stenskulptur med vatten i en bassäng på ett torg.
©Björn Selder/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rebecka Walan

Om konsten i Sollentuna

Den offentliga konsten i Sollentuna bär på olika lager och är från olika tider. Konsten berättar om platser, människor och ger oss inblick i både historien och samtiden. Det äldsta verket är från 1950 och det yngsta från 2019 så spännvidden av uttryck är stor. Här finns mycket spännande att upptäcka, uppleva och lära. Flera verk är taktila, du kan både känna och ta på dem.

Konsten finns på flera ställen i kommunen. Kring Sollentuna centrum hittar du flera verk, men en upptäcktsfärd till Silverdal eller Rotsunda är att rekommendera, liksom konstverket på Stallbacken vid Edsvik.