Mathilda

Mathilda

Konstnär: Lena Lervik

Tillkomstår: 1999

Material: Brons


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Människor, Offentlig konst

Adress: Roslagens Sparbank

Närmaste SL-hållplats: Rögårdsgatan

En skulptur av en kvinna i klänning framför en röd tegel vägg och en skylt av brons.

Mathilda. ©Lena Lervik/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Lena Lerviks skulptur är placerad invid tegelväggen på Roslagens Sparbank i Norrtälje. Skulpturen kom på plats till bankens 140-årsjubileum 1999. Mathilda Karlsson var Sparbankens första kund när banken öppnade. Hon var piga och föräldralös men hade lyckats spara ihop tre riksdaler som hon ville sätta in på banken. Kvinnor hade vid denna tid mycket få rättigheter över egna medel varför banken ändrade sina regler så att hon också så småningom kunde ta ut sina sparmedel.

Skulpturen Mathilda är en ung kvinna, klädd i tidstypiska kläder. I högra handen håller hon sin penningpåse och med vänster hand skjuter hon fram sina tre riksdaler till bankkassören i luckan. Kassaluckan och kassören är utförda i bronsrelief på tegelväggen. En rolig detalj är kassörens hand som sticker fram ur väggen för att ta emot Mathildas tre riksdaler.

En skulptur av en kvinna i klänning framför en röd tegel vägg och en skylt av brons.
Mathilda. ©Lena Lervik/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.