Malmbygravfältet

Malmbygravfältet


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Malmby

Två spetsiga stenar på ojämn gräsplätt. Det är sommar.

Malmbygravfältet. Foto: Okänd.

Malmbygravfältet är länets tredje största gravfält. Det är bara Hemlanden på Birka och Jordbrogravfältet som är större.

Äldre järnålder

Gravfältet började användas under det som kallas äldre järnålder (500 f. Kr – 550 e. Kr). I Malmby finns minst 550 gravar, men det kan vara dubbelt så många eftersom flera döljer sig under marken utan någon markering som är synlig i dag. Gravfältet användes av hela den omkringliggande bygden. Några av gravarna har undersökts och fynden har varit spännen, ringar, mynt och rester av hornkammar.

Gravar av varierande storlek och form

Idag är gravfältet betesmark vilket gör att gravarna är lättare att se. Deras utseende varierar mycket. Den vanligaste formen är låga runda anläggningar. Här finns också tresidiga och rektangulära gravar, ett antal resta stenar och en domarring, vilket är stora stenar placerade i en cirkel.

Yngre järnålder

På gravfältet finns också en så kallad skeppssättning, vilket är stenar placerade i formen av ett skepp. Det finns också en del högar, gravtyper som var vanliga under den yngre järnåldern (550 e. kr – 1050 e. Kr). Då upphörde också traditionen med bygdegravfält och i stället begravdes människor från en och samma gård på egna gravplatser. Runt Malmby finns också flera sådana små gårds- eller bygravfält.