WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '7' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

Lille prins - Stockholms läns museum

Lille prins

Lille prins

Konstnär: Mats Åberg

Tillkomstår: 2013

Material: Brons


Kommun: Täby

Besöksmålstyp: Musik, Människor, Offentlig konst

Adress: Entréplatsen

Närmaste SL-hållplats: Täby centrum

En skulptur av en liten pojke med krona på huvudet som sitter i en böjd form och spelar fljöt.

Lille prins. ©Mats Åberg/ Bildupphovsrätt 2019. Foto: Eva Dalin.

Den lille prinsen sitter på månen och spelar på sin flöjt. På väg in eller ut från Täby centrum upptäcker du honom. Att det är en prins går inte att ta miste på eftersom han har en krona på huvudet. Koncentrerad på sin melodi med ögonen slutna och benen tät i hop, sitter han i en halvmåne med benen hängandes utmed dess kant. Pojken har ingen baksida, du kan se honom framifrån från båda hållen.

En skulptur av liten pojke med krona på huvudet som sitter i en böjd form och spelar fljöt. Bebyggelse bakom.
Lille prins. ©Mats Åberg/ Bildupphovsrätt 2019. Foto: Eva Dalin.

Inspirationen fick konstnären Mats Åberg av boken “Lille prins” av den franska författaren Antoine de Saint-Exupéry. Boken handlar om en liten prins som kommer från en annan planet. Han har landat på jorden och träffar på en pilot. Prinsen ställer många frågor till den piloten men ger nästan inga svar.

Boken skrevs 1943 men läses fortfarande eftersom den handlar om livsfrågor. Budskapet är att vara nära konsten, allvaret och det väsentliga i livet. Mats Åbergs idé om uttrycket och placeringen av skulpturen är att “Lille prins” har en stillhet som manar till eftertänksamhet innan besökaren går in i köpcentret.

Kanske kan den lille prinsen som spelar på månen få dig att stanna upp en stund och fundera över vad som är viktigt i livet. Kanske hör du till och med tonerna från flöjten?

Om konsten i Täby

I Täby är konstverken koncentrerade till Täby centrum. Här kan du gå en konstrunda på en timme eller en halvtimme. Kanske vill du ta en fikapaus efter att ha kikat på några av verken för att sedan fortsätta turen. Är det vackert väder och under sommarhalvåret kan det vara trevligt att ha med sig en fikakorg och slå sig ner i Vänortsparken bland djurskulpturer och växtlighet.  

Bakgrunden till att det finns så rikt med konst i Täby centrum beror på ombyggnaden som satte igång 2007 och blev klar 2018. Invånarna fick nya bostäder och ett nytt stort torg. I samband med ombyggnationen planerades det också för ny offentlig konst.

Arbetet med att hitta konstnärer började 2011. En jury bestående av tjänstemän från Kultur -och fritid och Samhällsutvecklingskontoret, politiker från Stadsbyggnadsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden samt en utomstående konstkonsult tillsattes. Juryn beslutade att köpa in färdiga verk till kommunen.

Utifrån de intresseanmälningar som kom in gjordes ett urval. Urvalet presenterades i tidningen Mitt i Täby där läsarna ombads rösta på sina favoritverk. Vinnarna är de som du nu kan se i centrum.

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1721137078' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__2951165530'