Kompassen

Kompassen

Konstnärer: Annika Heed, Lotta Enocsson, Mats Eriksson, Bo Andersson,

Tillkomstår: 2017

Material: Gjutjärn


Kommun: Sollentuna

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Oppegårdsstråket 1

Närmaste SL-hållplats: Sollentuna pendeltågsstation

Många bilder i brunt på grå betong på marken som bildar en ring runt ett träd.

©Annika Heed/ Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rebecka Walan

En stor ring med bilder av gjutjärn avtecknar sig mot den grå betongen marken. Ringen mäter sju meter i diameter. Färgen på gjutjärnet växlar med vädret. Om det är blött och regnigt blir det mera orange, och om det är torrt ute så går färgen mera åt det bruna hållet. Det ser urtida ut, nästan som om bilderna är gjorda i Mesopotamien för tusentals år sedan.

Bakgrund

Men verket är från 2017, och det är ungdomar från Sollentuna som skickat meddelanden till framtiden. Ungdomarna kommer från de fyra fritidsgårdarna Ringen, Northside, Överby och Café Viby. De har arbetat under ledning av de fyra konstnärerna Annika Heed, Lotta Enocsson, och Mats Eriksson och Bo Andersson. Det är konstnärerna som har stått för form och idé, vilket gjorde att ungdomarna fick en tydlig ram att verka inom. En viktig del av projektet var att skapa ett konstverk som håller över tid, vilket materialet järn verkligen gör.

Under åtta workshops ristade och modellerade ungdomarna sina meddelanden i stora formar fyllda av lera. Från varje fritidsgård blev det sammanlagt 11 olika avtryck i lera som konstnärerna sedan göt av i gips. På Alunda järngjuteri göts därefter gipserna i gjutjärn. 

Uttryck

Kompassen leder dig att gå runt och utforska. Bildrikedomen är stor. En labyrint. Handavtryck. Blommor. Ansikten. Den turkiska hälsningen Merhaba som betyder Hej på svenska. Gjutjärnets rostiga färg leder tanken till avtryck i sanden, men materialet här är hållbart, något vi till och med skapat vapen med. Men här har det använts precis tvärtom. Ungdomarna har skapat tillsammans och byggt broar, det har uppstått möten mellan människor. Till varje bild finns också en titel.

Två ansikten som blundar. Av rödbrunt järn.
©Annika Heed/ Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rebecka Walan

Delaktighet

Annika Heed, en av de konstnärer som ledde projektet, berättar:  

”Uppgiften som ungdomarna fick var att lämna en hälsning till framtiden, och de gick in för uppgiften med liv och lust.”

Verkets titel är genomtänkt och Annika förklarar:

”Med kompasser tar vi ut riktningen och orienterar oss. Och det är också vad vi gjort här. De fyra konstnärerna som deltagit har gjort varsitt verk som finns i de fyra väderstrecken.”

Annika Heed har gjort en val i väster med titeln Längtan skapar avtryck, Bo Andersson en isbjörn i norr med titeln Den gråtande isbjörnen, Lotta Enocsson ett lejon i söder med titeln Hettan gör mig matt och Mats Eriksson en drake i öster med titeln Östan Om Solen.

Runtomkring verket har arkitekterna för Malmparken skapat en samlingsplats med bänkar, hammockar och ett vårdträd i mitten. På så sätt får verket en inramning.

En del av ungdomarna har arbetat tillsammans, och sammantaget har 57 unga gjort 44 bilder. Tillsammans med konstnärernas avtryck blir det 48 bilder. Här har alltså unga i Sollentuna varit delaktiga i att skapa sin livsmiljö med ett verk som kommer att hålla långt in i framtiden.

Medverkande och titlar

Från Överby. Väderstreck Norr. (Isbjörn)

Spår av Julia Rotsman, Charlotta Grahn, Felicia Fiaschi, En ros av Ingrid Neuman, Clara Westling, Instagram av Linnea Dahl-Jansson, Magdalena Lidénholm, En dröm av Linnea Hedman, En kär häst av Julia Svensson, Alva Declerq, Paper town av Linnea M, Filippa, Elsa Dunge, Maute Penafiel, Filippa Östregård, Amanda Närholm Desireé M.

Fritidsledare: Hanna Tennemar.

Från Ringen. Väderstreck Öster. (Drake)

Skydd av Julia Farag, Stolthet av Hanna Fahti, Flickan av Mawj Albasri, Svarta fingrar av Emma Säfström, Ying and Yang av Erika Hällström, Keep your head up/keep your heart strong, av

Samrawit Nega, Flower av Elika Banihashemi, Samtidens ansikten av Juni Walch, Edsbergs city av Anonym I och II, Labyrint I av Anonym III, Labyrint x 2 av Anonym IV.

Från Café Viby. Väderstreck Väster. (Val)

Olle Å av Hanna Edvinsson, Tusen vägar av Emma Saarsoo, Illuminati av Tova Edvinsson och Nova Lundberg, Hoj av Elin Lundberg och Lovisa Nordström, Finska lejonet av Emil Wallin, Olyckligt kär av Tuva Larsson och Madeleine Tuberius, Back Benim av Tilda Rosendahl och Frida Gumesson, The global sign av August Jorme, Linus Enegren, Free Izo av Tim Boss, Face av Illas, Pirat av Loke Biverstrand.

Från Nortside. Väderstreck Söder. (Lejon)

Livet! av Selin Akman, Husein Akman, Malmvägen av Erman Demirkiran, Far och son av Yilmas Akman, Kärlek till mamman av Ali Jama Mohammed, Hälsning av Ibrahim Otur, Ahmed av Ahmed Siraj, Bisam av Bisam Aded, Kärlek till gud av Alicja Lukowska, Alicja av Alicia Sabah, Familjen av Hevin Assaad, Människa av Busra Mert.