Kärlek på sju språk

Kärlek på sju språk

Konstnär: Lizzie Olsson-Arle

Tillkomstår: 1994


Kommun: Huddinge

Besöksmålstyp: Natur, Offentlig konst

Närmaste SL-hållplats: Ortopedvägen

Love to be or not to be står det på en rund sten som är i gräs på marken. Flera symboler finns också på stenen som ett löv, en stege, en fågel och en rund ring

Kärlek på sju språk. ©Lizzie Olsson Arle/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Sju runda plattor är utspridda i gräset och tillsammans bildar de en större cirkel. På plattorna är samma ord inristat. Ordet är kärlek och det är skrivet på sju olika språk som är arabiska, finska, kinesiska, svenska, grekiska, turkiska och engelska. När konstverket kom till 1994 fanns dessa språk representerade bland de som bodde i området.

I varje cirkel finns också flera olika tecken och bilder inristade. Till exempel kan du hitta symbolen för Yin och Yang i den kinesiska plattan, och i den svenska finner du ett hjärta. Bilder av djur och natur finns i flera cirklar, som en apmamma med sin unge, en tupp, en tiger, en insekt, blad, grenar, träd och blommor.

Love to be or not to be står det på en rund sten som är i gräs på marken. Flera symboler finns också på stenen som ett löv, en stege, en fågel och en rund ring
Kärlek på sju språk. ©Lizzie Olsson Arle/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Konstverket är som en uppmaning till oss att visa kärlek till varandra. Oavsett vilken del av världen man kommer ifrån. Men det är också en uppmaning att visa kärlek till djur och natur.  

Inuti cirkeln med plattor finns en skulptur av en häst. Hästen är gjord i brons och skildrar ett försök att ta sig upp från liggande till stående ställning. Varenda muskel är i arbete på djuret. Att det är en anspänning för hästen syns särskilt i den sträckta halsmuskulaturen. Hästen är skildrad i ett sårbart läge. En liten knuff och den skulle falla tillbaka.

De båda konstverken är gjorda av makarna Lizzie Olsson Arle och Asmund Arle, som var Lizzie Olsson Arles man. Det är den enda gemensamma utsmyckningen av de båda makarna. Hästen göts och fick sin placering efter Asmund Arles död.

I Kärlek på sju språk finns kärleken till djur och natur uttryckt med tecken och bilder. Hästen som försöker resa sig är sårbar men verket “Kärlek på sju språk” skapar en slags trygghet runtomkring hästen.

Om konsten i Huddinge

I Huddinge finns flera områden med konst. Du hittar offentliga verk i Vårby, Vårby gård, Flemingsberg och Huddinge centrum. I Huddinge och Flemingsberg finns flera konstverk, här kan du gå en konstrunda och upptäcka verk med olika form och uttryck. Konstverken i Huddinge är inköpta och placerade under olika tider i kommunens historia.