Besöksmål: Kärlek på sju språk

Kommun: Huddinge

Konstnär: Lizzie Olsson Arle

Tillkomstår: 1994

Sju plattor bildar en cirkel. På plattorna är samma ord inristat. Ordet är kärlek och det är skrivet på sju olika språk: arabiska, finska, kinesiska, svenska, grekiska, turkiska och engelska. Dessa språk fanns 1994, när konstverket kom till, representerade bland de som bodde i området.

I varje cirkel finns också flera olika tecken och bilder inristade. I den kinesiska cirkeln hittar du symbolen för Yin och Yang, i den svenska finner du ett hjärta. Bilder av djur och natur finns i flera cirklar. En apmamma med sin unge, en tupp, en tiger, en insekt, blad, grenar, träd och blommor.

©Lizzie Olsson Arle/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Rebecka Walan

Konstverket är en uppmaning att visa kärlek till varandra. Oavsett vilken del av världen man kommer ifrån. Det är också en uppmaning att visa kärlek till djur och natur.  Inuti cirkeln med plattor finns en skulptur av en häst. Hästen är gjord i brons och skildrar ett försök att ta sig upp från liggande till stående ställning. Varenda muskel är i arbete på djuret. Att det är en anspänning för hästen syns särskilt i den sträckta halsmuskulaturen. Hästen är skildrad i ett sårbart läge. En liten knuff och dess försök skulle omintetgöras.

De båda konstverken är gjorda av makarna Lizzie Olsson Arle och Asmund Arle, som var Lizzie Olsson Arles man.Det är den enda gemensamma utsmyckningen av de båda makarna. Hästen göts och placerades efter Asmund Arles död.

I Kärlek på sju språk finns kärleken till djur och natur uttryckt med tecken och bilder. Hästen som försöker resa sig är sårbar men med “Kärlek på sju språk”  skapas en trygghet runtomkring hästen.

 

Konstnär: Olsson-Arle, Lizzie
Tillkomstår: 1994

Närmaste SL-hållplats: Ortopedvägen

close-icon