Helgö

Helgö


Kommun: Ekerö

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Fornlämning, Kulturspår

Närmaste SL-hållplats: Fornbyvägen

Gräs med lite frost i.

Helgö. Foto: Mattias Ek.

Från Helgö i Mälaren kommer två av Sveriges märkligaste fornfynd, en Buddhafigur och en biskopskräkla. På Helgö har det även funnits en offerplats.

Sommarstugeägare gjorde märkligt fynd

Fornlämningsområdet på Helgö upptäcktes av en slump 1950, då en sommarstugeägare skulle gräva en grop för att sätta ner en flaggstång. Det visade sig vara lämningar efter en boplats med flera husterrasser. Bebyggelsen sträckte sig mellan 200-talet och 800-talet e. Kr. Helgö är framför allt känt för de märkliga fynden. Det kanske mest kända föremålet är en Buddhafigur från Swatdalen i nuvarande Pakistan. Den är från 500-talet och har säkert nått Norden längs den berömda Sidenvägen. Biskopskräklan antas komma från vikingarnas plundringståg i början på 800-talet. Den är knappt 10 cm hög och gjord av brons med mosaik- och emaljinläggningar.

Fynd av verktyg, tusentals gjutformar och smältdeglar från bronshantverk och mängder med smidesslagg från järnhantverk gör att vi tror att hantverket på Helgö har varit omfattande. Bland övriga fynd märks ett par guldspiraler, ett 20-tal små pressbleck i guld med gudabilder, en silverskål, en bronsskopa och skärvor av glasbägare. På en annan plats på Helgö hittades en skatt med 47 romerska guldmynt.

Offerplats

Efter att ha analyserat de äldre utgrävningsrapporterna på nytt har en forskare påträffat det hon tolkar som en offerplats som använts under hela perioden som Helgö existerat. Helgöanläggningen som ligger i en dyster norrsluttning, kan enligt henne ses som en kultplats i skuggan av ett heligt berg.

Lyssna och läs mer

Lyssna på en berättelse om Helgö.

Gå en promenad på Helgö och upptäck fornlämningarna på egenhand med hjälp av kartan.

Arkeologiseminarium om förkristna kultplatser

Helgö – mer än ett vi. Torun Zachrisson, arkeolog från Stockholms universitet föreläser.

Spåren efter förkristen kult har under de senaste åren uppmärksammats på flera platser i Mälarområdet. Vad vet vi egentligen om förkristna seder och bruk? Hur bör de arkeologiska lämningarna tolkas? Vad berättar skriftliga källor? Seminariets föreläsare tar avstamp utifrån resultaten av olika arkeologiska undersökningar.

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4