Haninge kommuns geologiska historia

Haninge kommuns geologiska historia

Konstnär: Jonas Nobel

Tillkomstår: 2016

Material: Betong och aluminium


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Historia, Offentlig konst

Adress: Eskilsstråket

Närmaste SL-hållplats: Handen pendeltågsstation

Konst med triangelformad betong ioch en röd rund knapp med bokstäverna Li.

©Jonas Nobel/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

Med Jonas Nobels tre skulpturer utmed Eskilsstråket får vi en aning om Haninges historia. Här hittar du ett isberg, en röd litiumtablett och blänkande hög med tvätt. Hur hänger dessa egentligen ihop?

Bakgrund

Skulpturerna är exempel på företeelser och fynd som har varit viktiga för Haninges utveckling. Konstnären har tagit fasta på mänskliga innovationer som har med platsens geologi att göra, alltså sådant som har kunnat ske tack vare naturens egna förutsättningar. På så sätt är har konstverket en förankring till platsen, historien och till framtiden.

Socklarna är en del av verket och ingen sockel är den andra lik, men de hänger ändå ihop tack vare materialet som är betong. Socklarna efterliknar geologiska processer, där sediment lagrats och bildat bergarter.

Isberget

Isberget anspelar på gropen i Eskilsparken. Den är delvis en lämning från istiden, och som nu används som ishockeyrink. På så sätt kopplar skulpturen ihop nutid med geologisk tid. Under en period var gropen ett grustag. Här är sockeln rektangulär och vi kan se att den består av tre olika lager, tack vare de tre betongplattorna som ligger på varandra.

Kontverk med rundad grön is på betongfundament
Haninge kommuns geologiska historia. ©Jonas Nobel/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.
Litium

Grundämnet Litium upptäcktes på Utö på 1700-talet. Det är ett ämne som vi använder i batterier, och även i medicin mot bipolär sjukdom. Till Utö åkte konstnären på en exkursion med en geolog från Stockholms universitet. Även en grupp pensionärer deltog från Haninge.

Konst med triangelformad betong ioch en röd rund knapp med bokstäverna Li.
Haninge kommuns geologiska historia. ©Jonas Nobel/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.
Tvätt

Högen med tvätt anspelar på Haninge kommuns tvätteriverksamhet. Det var tack vare kommunens närhet till vatten som den verksamheten kunde bedrivas. Det skedde under en hundraårsperiod, mellan mitten av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Skulpturens tvätthög är här noggrant manglad och vikt.

En hög med tvätt av stål som ligger på träplankor.
Haninge kommuns geologiska historia. ©Jonas Nobel/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

Perspektiv

Till konstverket hör boken “Haninge kommuns geologiska historia”. Den hittar du i biblioteket i Haninge. I boken finns fotografier på exkursionen till Utö, och vid konstverken finns klassificeringar som hänvisar till biblioteket.

Den offentliga gestaltningen ger oss perspektiv. Den påminner om att människans tid på jorden är kort i förhållande till den geologiska tiden.

Om konsten i Haninge

Konsten som presenteras i Haninge är belägen i Handen, Brandbergen och Tungelsta. Flera verk har anknytning till platsen, dess historia eller invånare. Haninge följer enprocentregeln vilket betyder att en procent avsätts för offentlig konst vid nybyggnation. Spännvidden av uttryck och tekniker är påfallande. Här finns mycket att upptäcka, uppleva och lära. Den offentliga konsten kan bli en spännande ingång till kommunens historia. Men varje konstverk rymmer också en hel värld som var och en upplever på sitt sätt.

Ta gärna med dig en vän när du går på konstvandring. Att samtala om konsten gör att vi se mer. Både av konsten och varandra.