Handen som gör honnör

Handen som gör honnör

Konstnär: Hadar Tilja

Tillkomstår: 1998

Material: Målad träfanér


Kommun: Salem

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Rönninge station

Närmaste SL-hållplats: Rönninge station

En stor konduktörmössa och en hand i taket och på väggen inomhus. Lysrör på väggen och järnvägsräls utanför som syns genom ett fönster.

Handen som gör honnör. Hadar Tilja/ Bildupphovsrätt 2019 Foto: Rebecka Walan

På Rönninge station blir den som kliver av pendeltåget väl mött. Och med en viss högtidlighet. I trappan på stationen hänger i taket en mörkblå uniformsmössa och på väggen en hand som gör honnör. Mössans storlek är tio gånger så stor som en ordinarie. På mössan finns det bevingade hjulet som kröns av en kungakrona. Siffrorna är ägarens tjänstenummer.

En stor konduktörmössa och en hand i taket och på väggen inomhus. Lysrör på väggen och järnvägsräls utanför som syns genom ett fönster.
Handen som gör honnör. ©Hadar Tilja/ Bildupphovsrätt 2019. Foto: Rebecka Walan

På väggen finns en text om hur uniformsmössan skulle användas. Texten är hämtad från SJ:s särtryck från 1913:

“De uniformspersedlar som få af ordinarie tjänstemän af lägre grad under tjänstgöring användas, skola vara utförda enligt nedanstående bestämmelser: 

Uniformsmössa, rund se fig 1. (modell) af mörkblått kläde med svart läderskärm och hakrem af blankskinn med vingadt hjul af förgylld eller gul metall och därunder nationalkokard samt med gradbeteckning i förekommande fall på sätt nedan sägs. Tågmästare, konduktörer, stationsförmän, vagnskötare, banvakter, förrådsvakter, stationskarlar samt vagn- och stallkarlar skola bära tjänstenummer af gul metall, anbringat mellan det bevingade hjulet och nationalkokarden. Sommartid må uniformsmössa med vit kulle begagnas.”

SJ:s särtryck från 1913

Mössan och handen är gjord av målad träfanér, men det är så fint gjort att det nästan ser ut som en tygmössa. Och vem vet? Kanske att en och annan som kliver av tåget gör en honnör tillbaka.