Grisslehamn

Grisslehamn


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Kust och skärgård

Närmaste SL-hållplats: Grisslehamn kapell

Ett litet hus som står på klipporna. Det är nära havet.

Engströms ateljé, Grisslehamn. Foto: Anna Ulfstrand.

Från Grisslehamn på Väddö gick färden till Åland redan under medeltiden. Miljön kom att inspirera konstnären Albert Engström vars bostad och ateljé numera är museum.

Poststationen brändes ned – och flyttades

Redan under medeltiden hade bönderna skyldighet att ro och segla resenärer över havet. År 1638 bestämdes att all post från Stockholm till Finland skulle skickas via Grisslehamn. Ryssarna brände ned Grisslehamn 1719. Byggnaderna återuppfördes men brann ned på nytt 1754. I samband med detta flyttades Grisslehamn längre norrut till det nuvarande läget. Ett nytt posthus stod färdigt där 1756. Det anses vara Sveriges äldsta posthus. Strax norr om posthuset ligger det gamla tullarbostället.

Engströms ateljé

Vid freden med Ryssland 1809 drogs gränsen i Ålands hav, vilket gjorde Grisslehamns läge utsatt. En tegelbyggnad för gränsposteringens soldater uppfördes väster om posthamnen. Grisslehamn förknippas starkt med konstnären och författaren Albert Engström som 1900 köpte och bosatte sig i huset Augustberg som låg granne med posthuset.

Albert Engströmsällskapet driver ett museum i Augustberg, där rummen återställts till det utseende de hade på Engströms tid. Där visas verk av konstnären och föremål från hans många resor. Följer du en slingrande stig ner mot Ålands hav kommer du till Engströms ateljé. Den lät konstnären bygga efter egna ritningar. Huset fick en vitmålad fasad mot havet för att kunna fungera som sjömärke.

Roddtävling till Åland

Sedan 1974 anordnas varje sommar en roddtävling mellan Grisslehamn och Eckerö på Åland. Tävlingen hålls till minne av postrodden. Vartannat år sker starten i Grisslehamn, vartannat år från Åland. Besättningarna är klädda i tidstypiska kläder. Grisslehamn är en bra plats för den som vill se sjöfågel, särskilt i september-oktober.