WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '7' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '8' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

Friska i - Stockholms läns museum

Friska i

Friska i

Konstnär: Thomas Nordström

Tillkomstår: 2020

Material: Lackerat stål


Kommun: Botkyrka

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Segersjövägen 55

Närmaste SL-hållplats: Busshållsplats Vattravägen

Runda former i olika färger som blå, orange, rosa och grön på en vit stång mot en blå himmel.

Thomas Nordström©/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Jenny Bergensten.

Högt upp i luften intill idrottsplatsen finns en färgglad skulptur. Rosa, gröna, orangea, blåa, röda cirklar snurrar i vinden uppe på en hög mast.

Verket väcker med sin höjd, associationer till flaggor, eller kanske olika bollsporter. Men konstnären har också en tanke om att de olika bollarna symboliserar att vi människor är olika med olika förutsättningar, att vi alla rör oss i vår egen takt, men att sportens värld är till för alla.

Så här berättar konstnären:

”Det snurrar på, livet, ibland långsamt och ibland fortare. Om det inte är helt vindstilla. Ibland behöver man ju en paus för återhämtning och eftertanke. Man kan ha flera bollar i luften, träna flera olika grenar för att det är roligt. Alla får vara med, alla i sitt eget tempo, alla i sin egen riktning. Ofta kämpar vi hårt, i ibland i motvind, ibland i medvind. Det mojnar. Det friskar i”

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1721043546' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__2951165530'