Fredens rike

Fredens rike

Konstnär: Pye Engström

Tillkomstår: 1991

Material: Sten


Kommun: Huddinge

Besöksmålstyp: Djur, Offentlig konst

Adress: Flemingsberg framför biblioteket, bredvid kyrkan

Närmaste SL-hållplats: Huddinge sjukhus

Djur gjorda av sten som står i sanden. Gröna och vita flervåningshus bakom. Grönskande träd.

Fredens rike. ©Pye Engström/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Fredens rike hittar du i Flemingsberg framför biblioteket, bredvid kyrkan. Skulpturgruppen består av tio olika djur av sten, som elefant, groda, lejon och en kossa. Motivet är hämtat från bibeln, i boken av Jesaja. Där står det om ett fredens rike som ska uppstå, där djur som annars är fiender istället lever i sämja. Vargen bor med lammet, pantern ligger vid killingens sida och kalv och lejon betar tillsammans.

Här i Flemingsberg finns flera av dessa djur. Skulpturen är utformad som en lekskulptur, vilket betyder att det är tillåtet att klättra på djuren och leka med dem, precis hur du vill.

Djur gjorda av sten står i sanden vid bostadshus.
Fredens rike. ©Pye Engström/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

För att kunna ta fram ett förslag på konstverk ville konstnären Pye Engström lära känna platsen, och därför bodde hon en månad i Flemingsberg. Hon lade märke till att detta var ett samhälle rikt på olika nationaliteter och att platsen vid kyrkan och biblioteket var en knutpunkt. Så tog idén till Fredens rike form, och även var skulpturgruppen skulle ta plats.

Pye Engström bor på Gotland och hugger själv ut sina gestalter i sten. När hon arbetar är det ofta stenens form och färg som får avgöra motivet. Ser den ut som en groda får det bli en groda. Hennes konst finns på flera ställen i Sverige. Ofta finns djur i hennes konst och inbjuder till samspel och lek.

Obs: Verket är tillfälligt borttaget på grund av ombyggnation.

I boken av Jesaja är det i kapitel 11 och den 6:e versen som det står om Fredens rike.

Om konsten i Huddinge

I Huddinge finns flera områden med konst. Du hittar offentliga verk i Vårby, Vårby gård, Flemingsberg och Huddinge centrum. I Huddinge och Flemingsberg finns flera konstverk, här kan du gå en konstrunda och upptäcka verk med olika form och uttryck. Konstverken i Huddinge är inköpta och placerade under olika tider i kommunens historia.