Frälsningssoldaten Christina Sandberg

Frälsningssoldaten Christina Sandberg

Konstnär: Gunilla Wihlborg

Tillkomstår: 2019

Material: Brons


Kommun: Södertälje

Besöksmålstyp: Människor, Offentlig konst

Adress: Storgatan

Närmaste SL-hållplats: Södertälje centrum

Skulptur av kvinnoansikte i brons. Hin har en hatt på huvudet. I gatumiljö.

Frälsningssoldaten Christina Sandberg. ©Gunilla Wihlborg/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Rebecka Walan.

På Storgatan i Södertälje står Christina Sandberg staty. Hon var en uppskattad Södertäljeprofil, frälsningssoldaten som i ur och skur stod mitt i centrum och samlade in pengar till behövande i 40 års tid. Hennes närvaro på Storgatan blev en trygghet för många. Hon påminde om betydelsen av ideellt engagemang och den enskilda människans möjligheter att göra skillnad. Vid millenieskiftet valdes hon till århundradets Södertäljebo.

Statyn av henne är gjord av Gunilla Wihlborg och är placerad på samma plats där Christina Sandberg stod från 1965 fram till 2005. Mot slutet hade hon rullator och var 89 år.

En skulptur av kvinna med hatt och dräkt i gatumiljö. Grönskande träd och en vit bil bakom.
Frälsningssoldaten Christina Sandberg. ©Gunilla Wihlborg/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Rebecka Walan

Det är lätt att tänka att hennes drag och gestalt har något kraftfullt över sig. Men är det verkligen så?  Eller handlar det om hur vi är vana vid hur kvinnogestalten ofta avbildas i det offentliga rummet? Som en gracil nymf, ofta lättklädd eller helt avklädd. Damen här ber inte om ursäkt för sig, hon står stadigt på marken med rejäla skor. Hon har ett uppdrag, nämligen att hjälpa behövande. Frälsningsarméns tidning Stridsropet håller hon hårt tryckt mot bröstet och blicken är riktad mot fjärran.

Om konsten i Södertälje

I Södertälje finns offentlig konst från 1909 och fram till idag. Konsten speglar olika tider och ideal. Här presenteras konst i stadskärnan med omnejd. Flera konstverk har en internationell prägel, dessa har tillkommit bland annat i samband med utställningar i Södertälje konsthall då konstnärer inbjudits från olika länder att delta och som sedan anlitats för att göra offentliga verk. Utmärkande är också de skulpturer som står i stadens alla vackra parker. Konsten i Södertälje andas både dåtid och nutid, och kan ses som en stor utomhus-utställning att vandra runt i.