Förberedelse

Förberedelse

Konstnär: Bianca Maria Barmen

Tillkomstår: 1991 (placering 1993)

Material: Brons


Kommun: Solna

Besöksmålstyp: Djur, Offentlig konst

Adress: Mellan Frösundaleden och Ekensbergskyrkan

Närmaste SL-hållplats: Solna centrum

En katt som sitter på en fyrkantig sten. Katten är av sten.

Förberedelse. ©Bianca Maria Barmen/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Rebecka Walan.

Majestätiskt sitter katten på kullen mellan ekarna. Solljuset skär igenom trädkronorna och lyser på skulpturen. Det är något återhållet och samtidigt högtidligt över djuret. Uttrycket leder tanken till egyptisk skulptur. I det gamla Egypten hade katten en gudomlig status. Bastet som kattguden hette, var dotter till solguden Ra och var hemmets och kvinnornas beskyddare. Hon skyddade hemmen från onda andar. Bastet förknippas också med fruktbarhet och fortplantning.  

Kanske sitter katten här och vakar över människorna och beskyddar dem från ont. Placeringen uppe på kullen gör den synlig, samtidigt som den också ser. Titeln är Förberedelse. Så vad förbereder den sig på? Vad tror du? 

Bianca Maria Barmen har gjort många djurskulpturer i det offentliga rummet. Det är inga uppsluppna lekfulla djur, det finns ett upphöjt lugn i hennes skapelser. Varelserna har trots att de är laddade med energi en förmåga till både stillhet och djup koncentration. 

Skulpturen utfördes i brons specifikt för platsen – en liten park med hundraåriga ekar där det finns lugn mitt i Solnas trafiktumult.

Skulptur i brons av sittande katt. Träd och gräs runtom.
©Bianca Maria Barmen/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Rebecka Walan.

Om konsten i Solna

Här presenteras konst som framförallt är knuten till Solna centrum men också till Hagalund och Västra skogen. Konsten är i flera fall platsspecifik, det vill säga att den har koppling till den plats där den är placerad. Konstnärerna har tänkt till, ibland med ambitionen att mjuka upp, ibland med att väcka minnen till liv. I Solna byggs det som aldrig förr. Här har vi fått vår nya nationalarena och ett nytt shoppingcentrum. På 1970-talet revs det gamla Hagalund och ur det reste sig de ståtliga blå höghusen. Konsten är från olika perioder och andas av både minnen och nytänkande.