Erik Dahlbergmonumentet

Erik Dahlbergmonumentet

Tillkomstår: 1925

Material: Sten


Kommun: Nykvarn

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Fjälla hage

En stor rektangulär stående sten i skogen med ett ansikte i profil på ena sidan och ett klot ovanpå.

©John Färngren/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.

Monumentet restes till 300-års minnet av Erik Dahlbergs födelse 1625 och är beläget vid infarten till Fjälla hage. Fältmarskalken Erik Dahlberg bodde under slutet av sin levnad på Ströpsta gård som ligger i Turinge socken, och är han ligger begravd i Turinge kyrka i ett kor som han själv har ritat.

Att Erik Dahlberg blev känd berodde främst på de koppargravyrer som han ritade på 1600-talet över stormaktstidens Sverige. Verket heter “Suecia antiqua et hodierna”. Det är latin och betyder “Det forna och nuvarande Sverige”.

På monumentet som är av sten finns en medaljong med Erik Dahlbergs profil. Både medaljong och sten är ritade av John Färngren som var överlärare vid Tekniska skolan i Stockholm.

En stor rektangulär stående sten i skogen med ett ansikte i profil på ena sidan och ett klot ovanpå.
Erik Dahlbergmonumentet med medaljong av konstnären. ©John Färngren/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.