Besöksmål: Erik Dahlbergmonumentet

Kommun: Nykvarn

Monument över en fältmarskalk och konstnär under stormaktstidens Sverige

Monumentet restes till 300-års minnet av Erik Dahlbergs födelse 1625 vid infarten till Fjälla hage. Fältmarskalken bodde under slutet av sin levnad på Ströpsta gård som ligger i Turinge socken, och är begravd i Turinge kyrka i det kor han själv ritat. På monumentet som är av sten finns en medaljong med Erik Dahlbergs profil. Både medaljong och stenen är ritade av John Färngren som var överlärare vid Tekniska skolan i Stockholm

©XXX/Bildupphovsrätt i Sverige Fotograf Elisabeth Boogh

Konstnär: John Färngren
Tillkomstår: 1925

close-icon