Bullerön

Bullerön


Kommun: Värmdö

Besöksmålstyp: Kust och skärgård

Vy över klippor, buskar och havet. Det är sommar.

Bullerön. Foto: Alf Nordström.

Bulleröskärgården omfattar Bullerön och 900 andra öar, kobbar och skär. Den ligger längst ut i havsbandet utanför Nämdö. Här finns härliga badklippor, vacker natur och intressant historia.

Strömmingsfiskarna i Hemmaviken

Den mycket välbevarade bebyggelsen på Bullerön ligger inne i en vik, Hemmaviken. Vid bryggorna ligger små rödmålade sjöbodar och längre upp, tätt samlade, de timrade boningshusen. Nordväst om dagens bebyggelse finns husgrunder som troligen är från de enkla bodar som uppfördes på 1600-talet eller tidigare. Bullerön fick inte några bofasta förrän vid slutet av 1700-talet. På 1880-talet bodde här ett tiotal personer. De seglade in i Mälaren med saltströmming i tunnor och bytte till sig brödsäd från Upplandsbönderna. På de små åkrarna odlades framför allt potatis. Några enstaka kor och får hölls på ön. Sommartid fick de beta på omgivande öar. Strandängarna slogs för att ge foder år djuren under vintern.

Museum i Bruno Liljefors stuga

Konstnären Bruno Liljefors hämtade inspiration och motiv från Bulleröns natur. År 1908 köpte han ön och lät då bygga en jaktstuga och ateljé på öns östra sida. Många av hans konstnärs- och författarvänner, bland andra Anders Zorn och Albert Engström, var återkommande gäster. Nästa ägare var finansmannen Torsten Kreuger som köpte ön 1923. Han lät bygga ut Liljefors jaktstuga. I huset finns numera naturvårdsverkets Naturum med utställning om skärgårdens natur och kultur. Där finns också reproduktioner av Liljefors konstverk. Bullerön med kringliggande öar köptes av staten 1967 och förvaltas idag av Skärgårdsstiftelsen som naturreservat.

Läs mer

Bullerö Naturreservat (bullero.se)

Bullerö (lansstyrelsen.se)