Brandalsund

Brandalsund


Kommun: Södertälje

Besöksmålstyp: Fornlämning, Kust och skärgård

Närmaste SL-hållplats: Vallstugan

En udde där det växer träd på sticker ut i vattnet.

Brandalsund. Foto: Anna Ulfstrand.

Det smala sundet i farleden in mot Södertälje har genom århundradena varit viktigt för försvaret av inloppet till Mälaren. På en udde låg enligt traditionen en medeltida borg som kallas Trindborgen.

Armborstverkstad på medeltiden

Platsen undersöktes på 1980-talet men några murar eller andra säkra spår av den medeltida borgen hittades inte. Kanske har dessa grävts bort vid något tidigare tillfälle. Vid undersökningarna hittades ändå en hel del fynd från medeltiden, däribland ett antal armborstdelar. Arkeologerna tror att det under första hälften av 1400-talet legat en armborstverkstad där. Ett ovanligt fynd var en liten helgonfigur i lergods av en typ som tillverkades i Tyskland och Holland på 1400-talet.

Sjökrog på 1600-talet

Grunden till en sjökrog från 1600-talet undersöktes också. Huset hade en våning med två rum. I det ena bodde krögaren och hans familj och i det andra låg själva krogen. Båda rummen hade haft öppna spisar. Krogen som är känd från skattelängder i arkiven, var i bruk från slutet av 1600-talet till mitten av 1700-talet.

Kritpipor

Att röka pipa blev populärt på 1600-talet. Men piporna som var gjorda av vit lera som påminner om tavelkrita, var sköra och gick lätt sönder. Stora mängder trasiga kritpipor hittades vid utgrävningen av krogen, liksom bitar av eldslagningsflinta. Några mynt fanns också bland fynden.

Kanonbatteri på 1800-talet

På 1860-talet byggdes ett kanonbatteri på Trindborgshöjden. I dag finns det bara kvar en hästskoformad jordvall som skyddade kanonerna. De tunga kanonerna transporterades dit på båt och drogs sedan uppför kullens norra sida. Du kan fortfarande se vägen från viken och upp till batteriplatsen. Nedanför jordvallen finns det också spår av grävda skyttevärn.

Naturreservat från 2016

År 2016 blev Branddalsund naturreservat. Det finns två parkeringar vid entrén till reservatet med sammanlagt ca 60 parkeringsplatser. De militära vägarna i området har bidragit till tillgängligheten. Trindborgsstigen (1,1 km) ger visar runt bland flera kulturlämningar. Närmaste SL-busshållplats är Vallstugan och därifrån är det 3 kilometers promenad till reservatet. I väster finns en fornborgsslinga som erbjuder mer utmanande vandring över hällmarker och utsiktsplatser. Uddens hagmarker hålls öppet av betande kor och sandstränderna gör området till en populär badplats.