Bogesunds slott

Bogesunds slott


Kommun: Vaxholm

Besöksmålstyp: Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Bogesunds gård

En stort gult hus står mitt i bilden. Det är sommar.

Bogesunds slott. Foto: Jenny Bergensten.

Bogesunds slott är ett gott exempel på 1800-talets svärmeri för historiska arkitekturstilar. På avstånd ser slottet ut som hämtat ur en medeltida riddarsaga med sina torn.

Nya torn förändrade slottets karaktär

Det ursprungliga slottet uppfördes av greve Per Brahe d.y. och stod färdigt 1650. Brahe hade rest runt i Italien och blivit inspirerad av landets arkitektur. Trapphus och salong placerades därför i centrum och omgavs av rum i fil på båda sidor. Braheätten ägde slottet fram till 1739. Byggnaden stod i stort sett oförändrad fram till 1859 då den dåvarande ägaren, Nils Albrekt von Lantingshausen von Höpken, lät bygga till de fyra torn som idag är så utmärkande för slottet. Arkitekt för ombyggnaden var Thor Medelplan.

Från förfall till Byggnadsminne

Slottet kom sedan att vanskötas under många år vilket ledde till att staten genom en särskilt tillkommen lag, ”Lex Bogesund”, tvångsinlöste fastigheten. Under en tid användes slottet som missbruksanstalt för alkoholister. Slottet som numera är statligt byggnadsminne förvaltas av Statens fastighetsverk som har restaurerat slottet invändigt och utvändigt. Slottet är i begränsad omfattning öppet för allmänheten under sommartid. I parken finns numera ett vandrarhem med café och några välbevarade arbetarbostäder från 1800-talets andra hälft. Bogesundlandet där slottet ligger är ett stort natur- och friluftsområde med vandringsleder.