Arkitekta Skulpturum

Arkitekta Skulpturum

Konstnär: Bertil Herlow-Svensson

Tillkomstår: 1975

Material: Aluminiumrör


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Fisksätra centrum

Närmaste SL-hållplats: Fisksätra station

Stor abstrakt skulptur av aluminium med en symmetrisk böjd form. Våningshus bakom.

Arkitekta Skulpturum. ©Bertil Herlow Svensson/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Jenny Bergensten.

Skulpturen är en 8 meter hög konstruktion, uppbyggd av 672 stycken lika långa aluminiumrör. Konstruktionen gör att betraktaren kan uppleva oväntade rörelser och ljusbrytningar. Beroende på tiden på dygnet och även årstid ger skulpturen skiftande upplevelser. När solljuset tränger mellan aluminiumstavarna i de geometriskt återkommande formerna får hela skulpturen liv.

Bertil Herlow-Svensssons skulptur vid Fisksätra centrum är resultatet av en allmän pristävling om konstnärlig utsmyckning av bostadsområdet som styrelsen för Fisksätraprojektet beslutade om 1969. Bertil Herlow-Svensson utsågs till vinnare av första pris för förslaget “Arkitekta Skulpturum”. I sin motivering till tävlingsförslagets utformning har konstnären själv sagt att skulpturen ska stimulera och aktivera genom föränderligheten i förhållandet mellan betraktaren och ljusets infallsvinkel.

Stor abstrakt skulptur av aluminium med en symmetrisk böjd form. Våningshus bakom.
Arkitekta Skulpturum. ©Bertil Herlow Svensson/ Bildupphovsrätt 2012 Foto: Jenny Bergensten.

Om konsten i Nacka

Här presenteras konst från olika delar av Nacka: Fisksätra, Sickla. Flera av konstnärerna har utgått från platsen där verken är placerade, de är med andra ord platsspecifika. Ibland handlar det om platsens historia, ibland om hur platsen används eller är tänkt att användas. Vare sig det handlar om en glödlampa som tänds när du sätter dig ner eller besöker en begravningsplats med upplysta former i stål, andas konsten omsorg om både besökare och plats.