Besöksmål: Arkitekta Skulpturum

Kommun: Nacka

Konstnär: Bertil Herlow Svensson
Tillkomstår: 1975

Skulpturen är en 8 meter hög konstruktion, uppbyggd av 672 stycken parallellt ställda, sinsemellan lika långa aluminiumrör. Konstruktionen gör att betraktaren kan uppleva det mest oväntade och fantastiska rörelser och ljusbrytningar. Beroende av tiden på dygnet och årstid ger skulpturen skiftande upplevelser. När solljuset tränger sig mellan aluminiumstavarna i de geometriskt återkommande formerna tycks hela skulpturen få liv och rör sig i virvlande, böljande rörelser.

©Bertil Herlow Svensson/Bildupphovsrätt i Sverige 2012 Foto: Jenny Bergensten

Bertil Herlow-Svensssons skulptur vid Fisksätra centrum är resultatet av en allmän pristävling om konstnärlig utsmyckning av bostadsområdet som styrelsen för Fisksätraprojektet beslutade om 1969. Bertil Herlow-Svensson utsågs till vinnare av första pris för förslaget “Arkitekta Skulpturum”. I sin motivering till tävlingsförslagets utformning har konstnären själv sagt att skulpturen ska stimulera och aktivera genom föränderligheten i förhållandet mellan betraktaren och ljusets infallsvinkel.

Konstnär: Herlow-Svensson, Bertil
Tillkomstår: 1975

Närmaste SL-hållplats: Fisksätra station

close-icon