Besöksmål: Är du prins i någon saga?

Kommun: Vallentuna

Den konstnärliga helhetsgestaltningen av Bällstabergs torg gör torget till en samlingspunkt för alla i de omkringliggande bostadsområdena.

Konstnär Berit Lindfeldt har till Bällstabergs torg skapat den skulpturala helhetsgestaltningen, “Är du prins i någon saga?”. Torget har mönsterlagd marksten, bassäng med springvatten och två monumentala bronsskulpturer. På ena sidan om torgets mitt finns ett stort bronshuvud av en pojke. Huvudet som är 140 cm högt är placerat direkt på en plattform av ljusgrå betong. Några få trappsteg upp och i rät vinkel följer ytterligare en plattform, som ett podium, där trappstegen kan fungera som sittplatser. Pojken har slutna ögon och huvudet är tillplattat upptill. Han är liksom innesluten i sig själv men ändå öppen för drömmar och tankar.

© Berit Lindfeldt/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Mattias EK

I den rektangulära bassängen finns ett vattensprut som tecknar en båge i riktning mot den andra skulpturen. Det är en veckad, flat bronsform, 140 cm i diameter, som svävar ovanför vattenytan och föreställer en snäcka eller ett blad. Berit Lindfeldt säger bl.a. följande i sitt skissförslag till torget. “Idén är lek med skalor. Det lilla blir det stora och det stora blir det lilla. Närheten till skolan och förmodan att mycket barn kommer att vistas på torget, är upprinnelsen till leken. Jag har velat skapa skulpturer med intima mått och monumentala uttryck.”

Konstnär: Lindfeldt, Berit
Tillkomstår: 2007

Närmaste SL-hållplats: Kragstalund station

close-icon