Ängel över Nacka sten

Ängel över Nacka sten

Konstnär: Peter Linde

Tillkomstår: 1995


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Offentlig konst, Sagor, antiken och väsen

Adress: Torghuset

Närmaste SL-hållplats: Nacka strand

En skulptur av flygande flicka med ett skynke på ryggen uppe på en svart sockel.

Ängel över Nacka sten. ©Peter Linde/ Bildupphovsrätt i Sverige. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Peter Lindes skulptur, Ängel över Nacka sten, var från början en fontän. Ängeln kom flygandes och var precis på väg att landa på den glimmande kvarnstensformade stenen som reste sig ur fontänens vattenspel. Ängeln har sin högra arm utsträckt för att ta stöd mot stenen vid landning och med vänster hand bromsar hon vinddraget. Några änglavingar behöver hon inte men ett guldkantat skynke fladdrar kring hennes kropp. Fontänen togs bort när Svenssons torg gjordes om år 2008. Skulpturen finns kvar och är nu placerad på en hög stenpelare.

En skulptur av flygande flicka med ett skynke på ryggen uppe på en svart sockel.
Ängel över Nacka sten. ©Peter Linde/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Om konsten i Nacka

Här presenteras konst från olika delar av Nacka: Fisksätra, Sickla. Flera av konstnärerna har utgått från platsen där verken är placerade, de är med andra ord platsspecifika. Ibland handlar det om platsens historia, ibland om hur platsen används eller är tänkt att användas. Vare sig det handlar om en glödlampa som tänds när du sätter dig ner eller besöker en begravningsplats med upplysta former i stål, andas konsten omsorg om både besökare och plats.