Litteratur

Det finns en mängd bra böcker om allmän byggnadsvård såväl som specialinriktad litteratur. Specifika ämnen kan också finnas i artiklar i svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur, och återfinns i listan och kan läsas på: www.byggnadsvard.se/föreningen/byggnadskultur 

Byggnadsvård, allmänt 

Andersson, Tord, m fl. Hantverket i gamla hus. Byggförlaget, 2002.

af Malmborg, Andreas och Johan Månsson, Trähus: kulturhistoria byggnadsvård renovering. 2002, Norstedts 2016.

Bedoire, Fredric och Elisabet Stavenow-Hidemark, Arkivguide för byggnadsforskare. Nordiska museet. 1978.

Gudmundsson, Göran, Stora Boken om Byggnadsvård, Bonnier Fakta. 2010 

Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken III, Utvändig renovering, 2002.

Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken I, Flyttning av gamla hus, 2001. 

Gunnarsson, AnnMarie och Peter Nyblom, Slaggsten & slagghus: unika kulturskatter. Balkong förlag. 2016.

Hantverkslaboratoriet, Hantverkare emellan, Hantverkslaboratoriet 2014. Finns som pdf. 

Hidemark, Ove och Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck, Så renoveras torp och gårdar, 1992. 2002. Norstedts 2017.

Katalog No 9, Reservdelar till gamla hus, Gysinge, Centrum för byggnadsvård, 2009.

Lindbom, Roger och Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård, Byggförlaget. 2001, 2005.

Nilsson, Gunilla. Bygd och byggnader i Stockholms län. 1989.

Pihl Atmer, Ann Katrin. Livet som leves där måste smaka vildmark. Sportstugor och friluftsliv 1900-1945. 1998.

Pihl Atmer, Ann Katrin. Sommarnöjet i Skärgården. Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1915. 1987 och senare upplaga. 

Ridderstrand, Stellan och Vicki Wenander, Byggnadsvård för lägenheter 1880-1980. Bonnier Fakta. 2018.

Robertsson, Stig, Fem Pelare – en vägledning för god byggnadsvård. Riksantikvarieämbetet. 2012. 

Rosén, Sander, Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering. Nordiska museet, 1984.

Stavenow-Hidemark, Elisabeth. Villabebyggelse I Sverige 1900-1925. 1971. 

Svenska byggnadsvårdsföreningen, Energiboken, 2011. 

Thurell, Sören, LT, Vård av trähus, 1987. 

Arkitekturstilar 

Ahlstrand, Jan Torsten. Arkitekturtermer – Lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer. Med engelskt, tyskt och franskt register. Studentlitteratur AB 1993. 

Andersson, Magnus och Nino Monastra. Stockholms årsringar : en inblick i stadens framväxt. Stockholmia 1997. 

Björk, Cecilia och Laila Reppen.Tidstypiskt: arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980. Svensk Byggtjänst. 2016. 

Björk, Cecilia m.fl. Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. Svensk Byggtjänst. 2013. 

Björk, Cecilia m.fl.Så byggdes villan: svensk villaarkitektur från 1890 till 2010.Svensk Byggtjänst. 2015. 

Fasad 

Aagård, Elisabet och Petra Westlin, Eternithus, Balkong Förlag. 2017. 

Andersson, Tord, m.fl. Hantverket i gamla hus. Byggförlaget, 2002.

Byggnadskultur 4/96. Jubileumsnummer, 2000.

Hidemark, Ove och Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck, Så renoveras torp och gårdar, 1992. 2002.

Information om byggnadsvård, Länsstyrelsen i Gävleborg, Västmanland och Örebro.

Nilsson, Gunilla. Bygd och byggnader i Stockholms län. 1989.

Werne, Finn, Böndernas bygge, 1993. 

Stomme 

Arnstberg, Karl-Olof, Datering av knuttimrade hus i Sverige, 1976.

Boëthius, Gerda, Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten, 1927.

Erixon, Sigurd, Svensk byggnadskultur. 1947.

Håkansson, Sven-Gunnar, Från stock till stuga, 1999.

Liggtimmerhus-tillsyn och reparation, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, rapport 1992:2.

Sjömar, Peter, Byggnadsteknik och timmermanskonst, 1988.

Timmerhus, Dalarnas museums serie av småskrifter. 33, 1983.

Trä- byggnadsmaterial förr och nu, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, rapport 1987:6.

Var virket bättre förr? Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet, 1982.

Werne, Finn, Böndernas bygge, 1993. 

Tak 

Andersson, Karin m.fl. Handledning vid byggnadsarkeologisk undersökning. 1980.

Antell, Olof. Taktegel, tegeltak. (Byggforkningsrådet, Riksantikvarieämbetet)1986.

Byggnadskultur. Eternittak, Ingela Pålsson Skarin. 1/98. Takfot och taksprång, Erik Nordin. 1/01. Tegeltak, Nils Plöjel. 1/97.

Gustafsson, Gotthard m.fl. Skansens handbok I vården av gamla byggnader. 1981.

Hidemark, Ove och Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck, Så renoveras torp och gårdar. 1982.

Ur riksantikvarieämbetets rapportserie;

Skiffertak. 1997.
Spån. 1981.
Äldre järnplåtsarbeten, en sammanställning av uppgifter ur äldre facklitteratur. 1979.
Äldre papptak, historik och renovering. 1985. 

Fönster 

af Malmborg, Andreas och Johan Månsson, Trähus - en handbok, 2002.

Andersson, Tord, m.fl. Hantverket i gamla hus.2002?.

Byggnadsvård i praktiken, Utvändig renovering, 2002.

Björk, Cecilia och Laila Reppen, Så byggdes staden, Västervik, 2002.
  
Fönster & Balkonger vid ombyggnad, Delprojekt i byggnadsvårdsprogram för Stockholms innerstad, Stockholms byggnadsnämnd, 1987.

Fönster. Ur serien Information om byggnadsvård. Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län, 1999.

Fönster, Historik och råd vid renovering, Rapport RAÄ 1988:1, Bollnäs, 1988.

Glasmästeriteknik Kurs planglas A, Glasbranschföreningens ITK läromedel. 1995.

Hidemark, Ove och Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck. Så renoveras torp och gårdar, 1992.
  
Janson, Mats, Glasmästare, Hantverk i Sverige. 1996.

Katalog No 7, Reservdelar till gamla hus, Gysinge, Centrum för byggnadsvård, 2002.

Lindbom, Roger och Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård, 2001.

Lundkvist, Ingemar, När husen fick glasögon. 1988. 

Stenbacka, Eva och Alf, Gamla fönster: renovera, restaurera och underhålla, Nordstedts. 2010. 

Ytterdörrar 

Andersson, Tord, m.fl. Hantverket i gamla hus. 2002.
  
Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken III, Utvändig renovering, 2002.

Hidemark, Ove och Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck, Så renoveras torp och gårdar, 1992. 2002.

Informationsblad, Nääs hantverkscentrum.

Lindbom, Roger och Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård, 2001.

Thurell, Sören, LT, Vård av trähus, 1987. 

Förstukvistar och verandor 

Atmer Pihl, Ann Katrin, Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1915. 1987 och senare upplaga.

Byggnadsvård i praktiken, Utvändig renovering, 2002. 

Nilsson, Gunilla. Bygd och byggnader i Stockholms län. 1989. 

Utvändiga trappor 

Thurell, Sören, LT, Vård av trähus, 1987. 

Interiöra snickerier 

Hidemark, Ove och Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck,Så renoveras torp och gårdar, Falköping, 1990

Hantverket i gamla hus, Laholm, 1998

Byggnadsvård i praktiken IV, Invändig renovering, Stockholm, 2002

Byggnaders särdrag, En stilhistorisk handbok 1880-1960, Växjö, 1995

Lindbom, Roger och Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård, Värnamo, 2001

af Malmborg, Andreas och Johan Månsson, Trähus – en handbok, Italien, 2002

Thurell, Sören, Vård av trähus, Falköping, 1987

Rosén, Sander, Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering, Stockholm, 1984

Rydberg, Per, Kompletta snickerier, Ur Byggnadskultur nr 4/1998

Ridderstad, Stellan, Husets snickerier – vad kan de säga oss?, Ur Byggnadskultur nr 1/1995

Franzén, Anders, Detaljerna gör rummet, Byggnadskultur nr 2/2002 

Tapeter 

Broström, Ingela och Elisabeth Stavenow-Hidemark,Tapetboken. Byggförlaget. 2004. 

Broström, Ingela och Elisabeth Stavenow-Hidemark, Johan Norman tapettryckare i 1700-talets Stockholm. Carlsson. 2016.  

Färg och färgsättning 

Anneling, Roger och Bo Carlsson, Målningsbehandling av träfasader. 1993.

Bergström, Berit, Att välja färg. 1996.

Boethius Erland, Ett färgrikt sekel, Svenska målareförbundet 100 år. 1987.

Broberg, Sidsel och Catherine Paues, Färgsättning av putsfasader i Stockholm 1880-1930. 1973.

Byggnadskultur, Svenska föreningen för byggnadsvård. 3/88, 3/97, 2/99.

Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper, Riksantikvarieämbetet. 1983.

Cramér Margareta, Färg på fasader i Stockholm, Stadsvandringar 2. 1978.

Dreijer, Clas, Conny Jerkbrant och Carl-Erik Wikner m.fl. Arkitekter om färg & måleri. 1992. 

Engelbrektson, Elvy och Helena Hambræus. Trädgårdsstadens färger. AB Vinghästen. 2017.

Fridell-Anter, Karin och Henrik Wannfors, Så målade man, svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. 1990. (Svensk byggtjänst)

Fridell-Anter, Karin och Kristina Enberg, Utvändig färgsättning. 1997.

Gross, Holger m.fl. Färg på trä, ytbehandling av ytvändigt trä.1985. (Svensk byggtjänst)

Hallström, Björn. Måleriets material. 1986.

Hantverkets bok, Måleri 1934; Suppl.1 Färgval 1937;Suppl.2 Marmorering. 1936.

Hemgren, Per och Henrik Wannfors. Målarbok. 1994.

Hidemark, Ove och Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck, Så renoveras torp och gårdar, 1992.

Kallstenius, Gottfrid, Oljemåleriet. 1913. Handbok i oljemålning. 1915.

Lindbom, Roger m.fl. Frågor och svar om byggnadsvård. 2001, 2005. (Byggförlaget)

Lindholm, Erik, Kalkmålningsteknik. 1969.

Nessle, Lena och Pontus Tunander, Skönt målat. Dekorationsmåleriet genom tiderna. 1995.

Nilsson, Gunilla. Bygd och byggnader i Stockholms län. 1989.

Tunnander, Pontus, Dekorativ målning. 1988.

Kakelugnar 

Cramér, Margareta, Den verkliga kakelugnen, Borås, 1991

Hantverket i gamla hus, Laholm, 1998

Tunander, Britt och Ingemar,Kakelugnar, spisar och kaminer, Nacka, 1982
Hidemark, Ove och Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck, Så renoveras torp och gårdar, Falköping, 1990

Thurell, Sören,Eld i baken och rök över taken, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Keijser, Hans, Konsten att leva med kakelugnar, Ur Byggnadskultur nr 1/1995

von Essen, Calle, Murstock och skorsten – råd om vård, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Olsson, Lars Eric, Konsten att elda, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Scherman, Susanna, Myten om Mariebergaren, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Hagberg, Måns,Så gjorde jag i ordning kakelugnen, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Golv 

Andersson, Karin och Hildebrand, Agneta. 1988. Riksantikvarieämbetet, Byggnadsarkeologisk undersökning, Uppsala.

Björk, Cecilia m.fl. 1994. Sekelskiftets byggteknik – Om arkitekten Valfrid Karlson. Borås.

Gudmunsson, Göran. 2002. Byggnadsvård i praktiken IV, Invändig renovering, Stockholm.

Gustafsson, Gotthard. 1981. Skansens handbok i vården av gamla byggnader, Borås.

Hantverket i gamla hus. 1998. Stockholm.

Hidemark, Ove och Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck,Så renoveras torp och gårdar, Västerås.

Lindbom, Roger. 2001. Frågor och svar om byggnadsvård, Nässjö och Stockholm.

Malmborg af, Andreas. 2002. Trähus – en handbok, Stockholm.

Thurell, Sören. 1987. Vård av trähus, Falköping. 

Cramér, Margareta och Wretman, Per, Materialhörnan: Stengolv, Byggnadskultur nr 3/96

Gustafson, Birgitta, Parkettläggarens kunnande sitter i hammarslagen, Byggnadskultur nr 4/1995

Gårdar och torp, Juli/Augusti 2003

Åkerlund, Johan, Materialhörnan – Parkettgolv, Byggnadskultur nr 4/1995

Tunander, Pontus, Rent hus! – En lite handledning i den nästan bortglömda konsten att städa, Byggnadskultur nr 3/1998

Kårsnäs, Magdalena, Sten och såpa hör ihop, Byggnadskultur nr 3/1998

Häger, Bengt, Materialhörnan – Gamla trägolv, Byggnadskultur nr 3/1995

Strandberg, Ann-Charlott, Materialhörnan; korkmatta, Byggnadskultur nr 4/96 

 

close-icon