Besöksmål: Vilande panter

Kommun: Nynäshamn

I Nynäshamn finns tre kattdjur som är utförda av Einar Lutherkort. Här ligger en panter och slumrar på en gren

En panter har krupit upp på en gren och somnat. Den är helt avslappnad. Tassen hänger och huvudet vilar tungt mot grenen. Precis som det inte skulle vara särskilt lätt att upptäcka en panter om man befann sig bland sådana trakter, är denna panter lite undanskymt placerad i ett buskage. Den ligger där för den som ser och vill upptäcka. Från början placerades skulpturen vid telegrafhuset då det var nytt men har därefter flyttats till sin nuvarande plats.

©Einar Luterkort/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Fotograf Elisabeth Boogh

Konstnär: Lutherkort, Einar
Tillkomstår: 1952

Närmaste SL-hållplats: Alkärrsplan

close-icon