Till innehållet

Besöksmål: Vallentuna kyrka

Kommun: Vallentuna

Vallentuna kyrka byggdes vid slutet på 1100-talet men har gått igenom många skiftande öden. Det mesta av inredningen brann upp 1856 sedan blixten slagit ner i tornet.

De äldsta delarna av Vallentuna kyrka är från 1100-talets slut. Under århundraderna har kyrkan byggts om, senast 1856 då blixten slagit ner och förstört kyrkan. Kyrkklockorna smälte och fick gjutas om. En del lösa inventarier räddades vid branden däribland ett altarkors från 1760-talet som nu är en av kyrkans främsta sevärdheter. Läktarorgeln är från 1959 och 2002 invigdes en ny kororgel.

Från kyrkan kommer också ett så kallat kalendarium från 1198. Det finns numera på Historiska museet och har kallats för Sveriges äldsta bok. I kalendariet framgår att kyrkan helgats åt Maria, Johannes döparen och påven Sylvester och att det invigningsdatum som firades var 1 oktober. Dessvärre anges i boken inget årtal för invigningen.

Runinskrifter

Vid en av de många ombyggnaderna av kyrkan, 1937, påträffades en korsprydd runsten som visade sig ha Sverige äldsta kända rimmade text: ”…han drunknade i Holms hav. Hans knarr gick i kvav, endast tre kommo av”. En annan runsten som nu står vid kyrkan är uppförd av stormannen Jarlabanke.

På tornets nordvästra hörn finns en runinskrift av helt annan karaktär. Där har en av medeltidens stenhuggare lämnat ett minne efter sig: ”Andor tillhögg denna fagra sten”, står det. På en annan byggnadssten, som nu ligger i kyrkogårdsmuren, står det ”David tillhögg”, också med runor.

På kyrkogården lägger man märke till en kulle som liknar en förhistorisk gravhög. Där vilar sedan 1809 en tolvårig adelsfröken, Jeanette Silfverstolpe.

Närmaste SL-hållplats: Vallentuna station

close-icon