Besöksmål: Trädet

Kommun: Värmdö

Konstnär: Rikard Fåhraeus
Tillkomstår: 2018
Plats: Blå Blom Parken, Gustavsbergs Hamn 

Trädet är uppbyggt av material från Gustavsbergs porslinsfabrik: Rostfria stålrör, rörkopplingar och ventiler som ursprungligen har använts till att pumpa runt den flytande lera som använts i produktionen av keramik. På det sättet knyter skulpturen an till platsen där keramik har tillverkats sedan 1825, och där fortfarande en viss produktion är igång. 

Platsen där trädet är placerat heter Blåblomparken som fått sitt namn av servicen Blå Blom som en gång i tiden tillverkats i Gustavsberg. Parken ligger i ett det större parkstråket Fajansparken. Också det namnet kommer av platsens historia. Fajans är tillverkat av lera som är överdragen av en vit glasyr, ofta dekorerad med måleri. Ordet fajans kommer från en ort i Italien som heter Faenza där man tillverkade föremål på detta sätt under 1400-talet. 

Trädet är åtta meter högt och i toppen gnistrar ett tiotal blåa belysta blommor som en blinkning till den service som parken fått sitt namn av. Det är ett platsspecifikt verk där konstnären genom både material och utformning knyter an till områdets historia. 

Konstnären berättar om verket:
“Blå Blom-parken är en central plats i kvarterets nya parkstråk Fajansparken. Här finns en lekplats, en större gräsyta och en dagvattendamm som är ihopkopplad med en dagvattenränna, klädd med blått kakel, vilket löper genom hela parkstråket. Lekplatsen planeras ha inslag av rörleksaker i form av lekduschrum av talrör. Dessa inslag vill jag koppla till trädet, antingen direkt eller associativt.” 

Konstnär: Fåhraeus,Rikard

close-icon