Sök

Besöksmål: Sickla vatten

Kommun: Nacka

Konstnär: Maria Ängquist Klyvare
Tillkomstår: 2012

Här i trappan i Sickla kan du slå dig ner i söderläge för en stunds sol, värme, möte eller vila. Den tycks rinna ner i olika avsatser och leder tankarna till berömda sittplatser i världen. Piazza di Spagna i Rom. Antika amfiteatrar byggda för drama, tragedi och komedi i Grekland. Trappan består av flera delar som steg, ramp, ljud- och ljus installationer, växtlådor av corténstål och skivor av akryl.

©Maria Ängkvist Klyvare/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Fotograf: Elisabeth Boogh

Trapporna är förlagda längs med sidorna. Rampen där du kan ta dig ner med rullstol, barnvagn eller rullskridskor är i mitten. Den löper i ett sicksack mönster så det blir många svängar för de rullande trappbesökarna. Stenläggningen i trappan är mörkt grå medan rampen är av ljus betong. På varje plan finns sittbänkar och lådor med växter. Sommartid prunkar det av marktäckande blommor och högt gräs. Sittbänkarna är rundade och konvexa i formen medan blomlådorna är konkava, urgröpta. Bakom sittbänkar och blommor är en ljusblå bakgrund med bilder av ett vattenfall.

Under kvällstid är både växtlådorna och den blå bakgrunden upplysta. Stålet i lådorna får då ett varmare ljus, och det blå ett kallare. Formerna och färgerna framhäver varandra genom kontraster som mörkt och ljust, konvext och konkavt, varmt och kallt. Den blå färgen och det rostfärgade corténstålet lyfter fram varandra på ett mjukt sätt. Sommartid kommer ytterligare en färgsättning genom den gröna växtligheten.

När konstnären Maria Ängquist Klyvare skulle ta fram ett konstverk i Sickla tänkte hon på Sicklas närhet till vatten. Hon tänkte också på naturens betydelse för industrialismen. Och att naturen är viktig för oss också i dag.

Men konstverket har flera dimensioner. Det är inte bara en vacker och skön sittplats. Det låter också. När du slår dig ner eller går förbi kan du höra ljudet av porlande vatten. Vid varje hel- och halvtimme hörs klockklang och vid varje kvart ett körverk. Klockornas klang ska påminna oss om hur kyrkan förr i tiden ringde mitt i byn.  Med körverket  vill konstnären ge oss en känsla av stillhet och meditation. Ljuden gör också att du kan orientera dig i tiden. När ett nytt ljud hörs vet du att det har gått en kvart.

Förr i tiden ljöd fabriksvisslorna i industriområdet. Då visste arbetarna att rasten var slut. Här får du en lite mjukare påminnelse om att tiden har gått.

Maria Ängkvist Klyvare berättar själv om sitt verk:

”Du som stannar vid Sickla vatten får uppleva något oväntat – ljudet av porlande mitt i ett brusande handels- och arbetsplatsområde. Sätt dig ner en stund här – lyssna och känn hur vätskorna i din egen kropp får ny livsenergi.”

Konstnär: Ängquist Klyvare, Maria
Tillkomstår: 2012

Närmaste SL-hållplats: Sickla station

close-icon