Besöksmål: Schlaraffenland

Kommun: Solna

Konstnär: Roland Persson
Tillkomstår: 2001
Plats: Torget i Västra skogen

Fyrtionio färgglada prydnadskuddar balanserar i en stapel mitt på torget i Västra skogen. Den översta kudden har hamnat lite på sniskan och ser ut att kunna få hela stapeln att välta. Några kuddar ligger i en hög nedanför. Men någon risk för att kuddarna ska trilla finns inte. De är nämligen gjutna i brons och målade i lackfärg.

Torget utformades under 1960–70-talen i en grå, stram stil som sedan kom att upplevas som hård och kall. Blomsteruppsatser och gräsytor var inte tillräckligt för att mjuka upp platsen. Solna stad beslutade då att omforma torget för att åstadkomma en trivsammare miljö och Roland Persson fick uppdraget att göra konstnärlig gestaltning av torget. Titeln Scharlaffenland är enligt konstnären ett namn på ett lyckorike i folksagan där livets goda tillfaller invånarna utan att de behöver anstränga sig.


©Roland Persson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh

Kuddarna är från hans mamma, som hade en handarbetsaffär. De är gjutna efter äkta förlagor. De är virkade, broderade, knypplade och rynkade i glada färger. Lagom nötta och mjukt inbjudande. Roland Persson hoppas att skulpturen ska mjuka upp den hårda arkitekturen, att den förmedlar en hemkänsla och något mjuk i kontrast till de betongbyggnader som omger torget.

Skulpturen är exempel på hur konsten kan skapa något privat mitt i det offentliga. Den kan också ses som ett monument över en levande kvinnokultur. Hos många väcker verket en nostalgisk känsla och det råder delade meningar om det är plattsöm eller stjälkstygn på en kudde.

Här kan du höra Roland Persson berätta om hur verket blev till:

©Roland Persson/Bildupphovsrätt 2021

Konstnär: Persson, Roland
Tillkomstår: 2001

Närmaste SL-hållplats: Västra skogen

close-icon