Sök

Besöksmål: Schlaraffenland

Kommun: Solna

Det lilla lyckoriket Schlaraffenland.

Johan Ehnbergs torg utformades under 1960–70-talen i en då ofta förekommande grå, stram arkitekturstil som senare kom att upplevas som hårt och kallt trots blomsteruppsatser och gräsytor. Solna stad beslutade då om omformning av torget för att åstadkomma en trivsammare miljö och Roland Persson fick uppdraget för konstnärlig gestaltning av torget. Fyrtionio färgglada prydnadskuddar, gjutna i brons och målade med lackfärg har placerats i en stapel på en sockel och med några kuddar utlagda lite här och där.

Bildupphovsrätt i Sverige 2017

Konstnären har i en intervju berättat att kuddarna är från hans mormors tid, efter äkta förlagor. De är virkade, broderade, knypplade och rynkade i glada färger. Lagom nötta och mjukt inbjudande. Roland Persson hoppas att skulpturen ska mjuka upp den hårda 1970-talsarkitekturen vid torget – de ska förmedla en hemkänsla och intim skönhet i kontrast till de betongbyggnader som omger torget.

Skulpturen är ett gott exempel på hur konstnären lyckats skapa något privat mitt i det offentliga. Den kan också ses som ett monument över en levande kvinnokultur. Hos många väcker verket en nostalgisk känsla och det råder delade meningar om huruvida det är plattsöm eller stjälkstygn på en kudde. Titeln Scharlaffenland, är ett namn på ett lyckorike i folksagan där allt livets goda tillfaller invånarna utan att de behöver anstränga sig.

Konstnär: Persson, Roland
Tillkomstår: 2001

Närmaste SL-hållplats: Västra skogen

close-icon