Besöksmål: Prinsarna på slottet

Kommun: Norrtälje

Möt Christian Partos grodor på Stora Torget och låt fantasin träda in i sagornas land.

Christian Partos vattenskulptur, Prinsarna på slottet, tar oss med till sagornas värld. Högst upp på en trappa av brons sitter en groda och sprutar vatten som sedan strilar nedför trappstegen och bildar ett spontant vattenspel. Runt trappan, fint utplacerade på torget, finns ytterligare sex grodor. En av dem är på väg att klättra upp på en parksoffa!

Alla grod-prinsarna sprutar vatten växelvis, så att man får en känsla av att de för ett samtal med varandra. Skulpturgruppen sätter fart på fantasin! Men grodor har också ett symbolvärde. De symboliserar fruktbarhet och återuppståndelse – inte att undra på att grodor är så populära. Konstverket är täckt vintertid.

Bildupphovsrätt i Sverige 2017

Bildupphovsrätt i Sverige 2017

Konstnär: Partos, Christian
Tillkomstår: 1993-94

Närmaste SL-hållplats: Rögårdsgatan

close-icon