Besöksmål: Mathilda

Kommun: Norrtälje

Konstnär: Lena Lervik
Tillkomstår: 1999

Lena Lerviks skulptur är placerad invid tegelväggen på Roslagens Sparbank i Norrtälje. Skulpturen uppfördes till bankens 140-årsjubileum 1999. Mathilda Karlsson var Sparbankens första kund när banken öppnade. Hon var piga och föräldralös men hade lyckats spara ihop tre riksdaler som hon ville sätta in på banken. Kvinnor hade vid denna tid mycket få rättigheter över egna medel varför banken ändrade sina regler så att hon också så småningom kunde ta ut sina sparmedel.

©Lena Lervik/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Mattias Ek

Skulpturen Mathilda är en ung kvinna, klädd i tidstypiska kläder. I högra handen håller hon sin penningpåse och med vänster hand skjuter hon fram sina tre riksdaler till bankkassören i luckan. Kassaluckan och kassören är utförda i bronsrelief på tegelväggen. En rolig detalj är kassörens hand som sticker fram ur väggen för att ta emot Mathildas tre riksdaler.

Konstnär: Lervik, Lena
Tillkomstår: 1999

Närmaste SL-hållplats: Rögårdsgatan

close-icon