Besöksmål: Leklabyrinten Borgen

Kommun: Haninge

Konstnär: Karin Issef
Tillkomstår: 2000

Leklabyrinten är en plats för lek och fantasi. Konstnären Karin Issef har utgått från platsen, historien och barns sätt att leka.

Leklabyrinten är placerad intill ett berg, i en sluttning vid en dunge med träd. Den är gjord av en låg mur i tegel. Labyrinten kan ses på två sätt. Gångarna mellan murarna i tegel bildar en labyrint, och muren i tegel en annan.  Det gör lekmöjligheterna många. Antingen kan du gå på muren, eller i gångarna och leka. Eller bara slå dig ner på muren och fundera en stund.

I teglet finns små hålrum. Där inne hittar du små, luriga skrattande djävlar labyrinten som skyddar från ont.  De är inte farliga utan goda väsen. Djävlarna är gjorda av järn. På muren finns också en tupp i järn och som påminner om historien. Tuppar finns på kyrktorn, men även på runstenar i trakten.

Labyrinter har funnits sedan urminnes tider i olika kulturer. Vad man använt dem till är svårt att veta, eftersom det sällan finns skriftliga källor från tiden när de uppfördes. Enligt folktron använde man dem som skydd mot farliga väsen och sjukdomar. Det finns också teorier om att man förr i tiden lekte lekar i labyrinter.

Idén att göra en labyrint fick konstnären när hon såg sluttningen med träd runtomkring. Hon fick också inspiration av Haninges historia där det bott människor sedan forntiden. Det som vägledde henne i arbetet var de lekar hon själv lekte som barn.


©Karin Issef Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Elisabeth Boogh

Adress: Oxens gata 246

 

 

Närmaste SL-hållplats: Brandbergen centrum

close-icon