Besöksmål: Karin Boye

Kommun: Huddinge

Konstnär: Peter Linde
Tillkomstår: 1986

Klädd i kappa och skor sitter Karin Boye i backen ner mot Huddinge centrum. Att skulpturen är placerad här beror på att Karin Boye bodde i Huddinge under sin uppväxt. Familjen flyttade till huset “Villa Björkebo” när Karin var 15 år gammal. Villan revs på 80-talet i samband med Huddinge centrums utvidgning. När Peter Linde fick uppdraget att göra en skulptur av Karin Boye förberedde han sig genom att läsa hennes prosa och poesi. Han sökte också upp personer som känt författarinnan.

©Peter Linde/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Elisabeth Boogh

Karin Boye föddes år 1900. När hon var 22 år debuterade hon med diktsamlingen “Moln”. Härefter skrev hon både prosa och poesi med stor betydelse för samtiden och eftervärlden. Av hennes poesi är dikterna “I rörelse” och “Ja visst gör det ont när knoppar brister” några av de verk som ofta citeras. Karin Boye var bisexuell. Under den här tiden betraktades det som en sjukdom som man skulle bota. Karin Boye tog sitt liv när hon var 41 år gammal.

I Karin Boyes Ex Libris-komposition* sitter en vit gestalt i profil med händerna i knäet och blickar upp mot en stjärnhimmel. Ett svagt ljus omger henne. I profil har Peter Lindes skulptur stora likheter med den gestalten. Här sitter Karin Boye på en sten med ansiktet vänt uppåt. Frid råder över anletsdragen och hon utstrålar ett upphöjt lugn. Blicken är riktad mot en himmel som är i ständig förändring.

*Med ex-libris menas ett klistermärke med en bild som ägaren till en bok klistrar på insidan av pärmen för att visa vem den tillhör.

Konstnär: Linde, Peter
Tillkomstår: 1986

Närmaste SL-hållplats: Huddinge centrum

close-icon