Besöksmål: Förberedelse

Kommun: Solna

Konstnär: Bianca Maria Barmen
Tillkomstår: 1991 (placering 1993)

Majestätiskt sitter katten på kullen mellan ekarna. Solljuset skär igenom trädkronorna och lyser på skulpturen. Det är något återhållet och samtidigt högtidligt över djuret. Uttrycket leder tanken till egyptisk skulptur. I det gamla Egypten hade katten en gudomlig status. Bastet som kattguden hette, var dotter till solguden Ra och var hemmets och kvinnornas beskyddare. Hon skyddade hemmen från onda andar. Bastet förknippas också med fruktbarhet och fortplantning.  

Kanske sitter katten här och vakar över människorna och beskyddar dem från ont. Placeringen uppe på kullen gör den synlig, samtidigt som den också ser. Titeln är Förberedelse. Så vad förbereder den sig på? Vad tror du? 

Bianca Maria Barmen har gjort många djurskulpturer i det offentliga rummet. Det är inga uppsluppna lekfulla djur, det finns ett upphöjt lugn i hennes skapelser. Varelserna har trots att de är laddade med energi en förmåga till både stillhet och djup koncentration. 

Skulpturen utfördes i brons specifikt för platsen – en liten park med hundraåriga ekar där det finns lugn mitt i Solnas trafiktumult.

close-icon