Besöksmål: Du har tid! – Snäckfossil med stjärnsystem

Kommun: Huddinge

Konstnär: Nils G Stenqvist
Tillkomstår: 1986

En jättelik snäcka dominerar stationen. Den syns tydligt från vilket håll du än kommer. Men konstverket på stationen är i själva verket en helhet med golv och väggar i samspel med snäckan och den blåa stjärnhimmeln bakom. På väggarna vid trappan ser du två emaljmålningar, den ena med motiv från rymden och den andra med snäckor från havet. Grindarna är också en del av verket. Om du tittar noga kan du se att formerna liknar fossiler. Det dominerande konstverket är snäckan som är tre meter hög.

©Nils G Stenqvist/Bildupphovsrätt i Sverige 2017

Den är placerad på en refug som skiljer gångbanan och cykelbanan åt. Refugen är tänkt som en sittplats och mötesplats. På kvällen lyser stjärnhimmeln bakom snäckan.

Konstnären har laborerat med storlek och tid. Snäckfossilen har blivit gigantisk, medan stjärnhimmeln har minskats till en längd på ca tre meter. Här står du framför två olika sätt att mäta tiden; stjärnor som finns ljusår ifrån oss och ett djur som funnits för miljoner år sedan.

Så här beskriver konstnären  sitt verk:

“Utsmyckningen handlar om kosmisk och geologisk tid, enorma och ofattbara tidsrymder, skrämmande och trösterika på samma gång. Den enda tid människan kan fatta är den tid hon lever i och som närmast omger henne; den tid som mäts med klockor och som bestämmer när tågen ska gå.” Den plats där konstverket är placerat, en pendeltågsstation, är tiden viktig.

Tågen ska komma i tid. Resenärerna försöker komma i tid. Pröva att se rummet som ett tempel, rest över samhällets kanske viktigaste grundsten. Tiden. Platsen är en inbjudan till reflektion över vårt förhållande till tiden. Hur viktigt är det att komma på minuten när tiden i själva verket är oändlig?

Utsmyckningen är framtagen i samarbete mellan Huddinge kommun, SJ, SL och Statens konstråd.

Konstnär: Stenqvist, Nils G
Tillkomstår: 1986

För skolan

Berätta eller Skriva:

  • Beskriv konstverk och berätta vad du ser. Försök att inte använda värderande ord.
  • Hur påverkar konstverket dig? Vilka känslor får du när du ser på det?

Analysera:

  • Hur påverkar konstverket platsen?
  • Hur påverkar platsen upplevelsen av konstverket? Jämför med om det skulle finnas i en grönskande park.

Argumentera:

  • Välj en plats där du tycker att verket skulle kunna vara och argumentera för det.Självklart kan du välja den befintliga platsen liksom en annan platsen.

Skriva/Skapa:

  • Skriv en dikt till konstverk. Förslag på tema: Hur jag känner mig när jag ser på Snäckan.

Närmaste SL-hållplats: Huddinge station

close-icon