All makt åt selfien! Ämne: Bild och form

Lektionshandledning till Samtidsbild – bild och form

Tidsåtgång: 23 lektioner

Uppgiften kan också genomföras som en del av ett större tema tillsammans med historia och svenska, se ”Din bild är framtidens historia, tematiskt arbete Samtidsbild, historia, svenska och bild”.

Till den här uppgiften kan du som lärare belysa kompositionstradition, bildanalys och ämnesrelaterade begrepp i uppgiften. I elevernas redovisande uppgift under punkt 3 har du som lärare också möjlighet att lyfta etiska och upphovsrättsliga frågeställningar i bilders innehåll och användning.

I korthet:

 1. Eleverna analyserar olika maktporträtt och självframställningar av makthavare.
 2. Eleven gör en fotografisk parafras på ett maktporträtt.

Uppgiftsbeskrivning

Lektion 1

Analys: Vad berättar historiska selfies?

Studera porträtten av makthavarna nedan. Hur skiljer de sig åt? De syftar alla till att förmedla makt, men hur? Välj ut ett av porträtten och skriv en kort redogörelse för på vilket sätt makthavaren förmedlar sin maktposition.

Exempel på porträtt:

₋ Gustaf Vasa
₋ Ludvig XIV av Frankrike
₋ Olof Palme
₋ Josef Stalin
₋ Drottning Elisabeth I av England

Lektion 2

Bild: Parafras på maktporträtt

Eleverna komponerar ett självporträtt i fotografi i form av en samtida parafras på ett eget valt, historiskt självporträtt. Eleven skriver en redogörande eller kommenterande text till fotot. Text och bild redovisas genom Stockholms läns museums tjänst Samtidsbild.

 

För att utföra uppgiften kommer eleven:

 1. använda mobilkameran för att ta sitt självporträtt eller en bild som representerar hen.
 2. ladda ner appen Samtidsbild och ladda upp fotot i appen.
 3. beskriva bilden, sammanhanget och vad den berättar om samtiden och frågeställningen.

ange ett gemensamt ämnesord i form av hashtag, klassbeteckning och skola,
(#SA19FNorragymnasiet). Ämnesordet kan sedan användas för att söka fram hela klassens bilder på Samtidsbild.

Om du har frågor om Samtidsbild kan du kontakta fotoantikvarie Elisabeth Boogh,
elisabeth.boogh@sll.se , på Stockholms läns museum.

Om du vill kan du låta eleverna göra uppgiften mer djupgående, med ett samarbete med elevernas historialärare i lektionshandledningen ”Selfiehistoria – hur makthavare porträtterar sig, lektionshandledning till Samtidsbild i samhällskunskap” . Eleverna gör då också en analys av porträtt och bilder som historisk källa.

Koppling till Lgy

Bild och form, gymnasiet

 • analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder och använda ämnesområdets språk och etableradebegrepp för att förklara och värdera visuella företeelser.
 • kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
 • färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt.
 • kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
 • kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Koppling till Lgs

Bild, årskurs 9

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Länk till Pdf: lektionshandledning-samtidsbild-bild-och-form-all-makt-at-selfien

close-icon