Till innehållet

Samtidsbild

Samtidsbild är Stockholms läns museums digitala plattform för insamling av vår tids fotografier. Fotografierna som laddas upp samlas och sparas tillsammans med de över 6000 fotografier som allmänheten i Stockholms län redan bidragit med och som visar hur vardagen och livet kan te sig i vårt län på 2010-talet.

Vill du fotografera för vårt gemensamma fotoalbum?

Du kan fotografera på sex olika spår:
• vardag
• tidstypiskt
• kommunikation
• livsstil
• förändring
• min plats
Ladda upp din bild och skriv en bildtext. Berätta varför din bild är viktig och vad den säger om vår tid eller om dig. Ditt fotografi blir nu del av vårt läns kulturhistoria och bevaras i museets samlingar för framtiden. Givetvis går det att söka efter och titta på alla dina uppladdade bilder på museets webbplats.
Bilderna ska vara nya och fotograferade med mobiltelefon (smartphone) eller digital kamera.

Så här gör du!

Varför samlar museet in digitala fotografier?

Fotografierna i museernas samlingar är idag en väsentlig del av vår historia och används ofta som källmaterial. För att samlingarna ska kunna berätta om oss alla måste de innehålla en mångfald av berättelser och perspektiv. Därför samlar vi både nya, digitala fotografier och äldre analoga fotografier. Att vi inriktar oss på att samla nya digitala fotografier beror på att de i många fall är flyktiga till sin natur och inte lika stabila som äldre pappersbilder och glasplåtar. Digitala bilder finns ofta i mobiltelefoner eller på hårddiskar som kan krascha och försvinna och även de vanligaste filformaten, tiff och jpeg kan bli svåra att hantera i framtiden. Sättet vi tar bilder på och vad vi väljer att fotografera förändras också snabbt och det vill vi fånga upp. Det kan till exempel vara selfies (självporträtt tagna med mobilkamera) eller bilder av maten vi äter. Tillsammans innebär detta att vi inte vill eller kan vänta med att samla in vår tids fotografier.

Samlingarna är del av kulturarvet som i sin tur består av våra minnen och därför bjuder länsmuseet in alla i länet att vara med och skapa vårt gemensamma kulturarv.

Ladda ner Samtidsbildsappen


close-icon