Samtidsbild - vårt gemensamma fotoalbum

Samtidsbild är Stockholms läns museums plattform för insamling av länsinvånarnas digitalt födda fotografier. Tillsammans ger de uppladdade fotografierna en unik bild av det samtida livet och vardagen i vårt län.

Museerna har i uppdrag att samla kunskap om och förmedla livet och arbete i Sverige ur olika perspektiv och förmedla detta till en bred allmänhet. Samtidsdokumentation och insamling av fotografier är en viktig del av arbetet. Utan samtidsinsamling och dokumentation skapar vi glapp i historieskrivningen som är svåra att rekonstruera i efterhand.

Digitala fotografier är flyktiga till sin natur. Sättet vi tar bilder på och vad vi väljer att fotografera förändras också snabbt. Bilderna finns ofta i mobiltelefoner eller på hårddiskar som kan krascha och då försvinner bilderna för alltid. Detta motiverar att museer samlar in dessa bilder och sparar dem för framtiden.

För att vårt läns historia ska bli så komplett som möjligt behövs en mångfald av perspektiv. Därför är just ditt bidrag viktigt. Genom att ladda upp dina bilder blir dem en del av vårt läns historia och bevaras i museets samlingar för framtiden.

Du kan se alla bilder som laddats upp samt söka bland dem under ”alla bilder”. I ”galleri” kan du titta på ett urval av bilder och berättelser på olika teman. Under “Bidra” kan du se aktuella insamlingar och få veta hur du kan bidra själv.

Har du frågor eller synpunkter

Internationella festen Fisksätra
Solnedgång över Eriksdal
Årsta
Härligt att cykla