Till innehållet

Ytbehandling av plåttak

Under 1700-talet och första hälften av 1800-talet bestod den vanligaste behandlingen av linoljefernissa (= kokt linolja, inte den hartsprodukt vi idag brukar kalla ”fernissa”) och pigmentet kimrök. Senare blandades den kokta linoljan med harts, blyerts (grafit) och engelskt rött. 

I början av 1900-talet, under jugendperioden blev zinkgrönt och ljust kromgrönt moderna takfärger. Takfärgerna skulle ge en illusion av ärgad koppar. Plåttak målades förr även i ljusgrått för att ge illusion av bly och zink.  

Hur rostskyddar och målar man ett plåttak?

Täta ommålningar av plåttak lönar sig på sikt. Målning vart fjärde eller femte år gör att det oftast räcker med ett lager färg, efter att taket borstats och tvättats.  Taket bör dock målas om minst vart tionde år.

Förarbete

På ett tidigare målat plåttak är det viktigt att skrapa bort eventuellt löst sittande färg och stålborsta bort rost. Rostiga partier grundas därefter med rostskyddsfärg.

Därefter behandlas hela ytan med en rostskyddsfärg, en så kallad primer. Tidigare användes blymönja. Det är numera förbjudet för yrkesbutiker att sälja blymönja till annat än yrkesmän på grund av att det är giftigt. De flesta yrkesmän vill heller inte arbeta med blymönja. Blymönja används dock fortfarande ibland vid restaureringar i speciellt värdefulla miljöer. Blymönjan har ersatts av järnmönja, och en annan färg som idag ofta används inom kulturmiljövården är zinkfosfatfärg. Efter målning med zinkfosfatfärg skall det inte gå längre tid än ett dygn innan det första lagret linoljefärg stryks på.

Målning av plåttak

Det är svårt att måla plåttak eftersom det alltid sker under bar himmel. Det är viktigt att taket inte förorenas med smuts eller fukt mellan målningsomgångarna.

Minst två lager linoljefärg behövs och extra viktigt är att falsarna stryks ordentligt.

Ett nytt förzinkat omålat plåttak kan inte målas förrän efter några år, eftersom färgen inte fäster i ytan. Innan målning bör taket svepblästras för att erhålla en ren och ”uppruggad” yta som färgen verkligen kan fästa i.

En kompromiss är att använda plåt som är fabriksgrundad, men som färdigstryks på plats. Det kan ibland vara ett ganska bra alternativ ur kulturhistorisk synvinkel.

Traditionellt målas plåt med så kallad linoljefernissa och pigmentet kimrök.  Färgen finns fortfarande att köpa och är oöverträffad för målning av gamla plåttak.

Vid ommålning av tak är det viktigt att ta hänsyn till tidigare takkulör. Både för byggnadens karaktär, men också i vissa fall för hela stadsbilden. Det är viktigt att värna om och inte sudda ut kulörvariationer i städernas taklandskap.

Tjära

Förutom linoljeblandningar förekom blandningar där tjära var den viktigaste beståndsdelen. Det var stenkolstjära som användes, trätjära kunde angripa järnet.

Förzinkning

Den förzinkade plåten blev vanlig under 1800-talets andra hälft. Förzinkningen var ett sätt att göra plåten mer beständig mot rost. Till en början doppades järnplåtarna ner i ett zinkbad vilket gjorde zinkskiktet ganska tjockt. Mot slutet av 1800-talet utvecklades metoden att galvanisera plåt med hjälp av elektrolytisk utfällning av zink på järn. Galvanisering medförde tunnare zinkskikt. Plåt av massiv zink förekom också. Zinkplåt användes framförallt till garnityr.

Blymönja

Från 1840-talet användes en rostskyddsfärg bestående av linolja och blymönja till första strykningen. Fortfarande på 1940-talet var det den vanligaste rostskyddsfärgen. Blymönja är ett överlägset material, men giftigt, och säljs enbart i specialfall till yrkesmän, då rostskyddsfärgen används till speciellt värdefulla objekt. 

Blymönja och zinkfosfatfärg. Foto: Kersti Lilja

Det är viktigt att de som arbetar med blymönja skyddar sig ordentligt. Man skall använda andningsskydd, speciellt vid färgborttagning, och undvika hudkontakt.

Som rostskydd användes förr även blyvitt, dels som grundfärg och dels till strykning av falsarna innan de överfalsades. Idag används också järnmönja.

Färdiglackerad plåt

På 1960-talet introducerades den fabrikslackerade, plastbelagda plåten på marknaden. 
Plåten som finns i flera standardkulörer är fortfarande mycket vanlig. 

Fabrikslackerad bandplåt. Foto: Elisabeth Boogh

Problemet med fabrikslackerad plåt uppstår när färgen börjar flaga. Färdiglackerad plåt är nämligen mycket svår att underhållsmåla. 

close-icon