Vandringsutställning: Ofiltrerat

Under november och december besöker Stockholms läns museum tre platser i länet med fotoutställningen Ofiltrerat. I utställningen kan du se bilder från länsmuseets samling Samtidsbild. Utställningen visar ett smakprov från den gemensamma historia som användarna skapar tillsammans på Samtidsbild. Kom och besök oss på plats på Roslagsmuseet i Norrtälje, Torekällberget i Södertälje eller ValstaKonst i Sigtuna.

En person gömmer sig bakom en krukväxt.
Krukväxter av Gunnar Ålfors

Samlingen består av tusentals fotografier som har laddats upp av invånare runt om i Stockholms län från 2011 och framåt. Fotografierna ger en unik bild av människors vardagsliv. Bland bilderna kan vi se händelser som påverkar oss i stort och smått. Bilderna berättar vår gemensamma historia för kommande generationer.

Idag när de flesta av oss har tillgång till en digital kamera i vår mobiltelefon fotograferar vi mer än någonsin. Vi på länsmuseet tycker att det är spännande att se vad invånarna väljer att rikta linsen mot. Det säger något om hur vi ser på världen och platsen vi befinner oss på. Bilderna som laddas upp till Samtidsbild är en del av vårt gemensamma kulturarv. Vårt uppdrag på länsmuseet är att tillgängliggöra kulturarvet för fler.

Samtidsbild – länsinvånarnas egna bilder

Samtidsbild är museets verktyg för insamling av länsinvånarnas digitalt födda fotografier, bilder som vi tar med mobiltelefoner och digitala kameror. Användarna väljer själva vilka fotografier som ska vara del av museets samlingar genom att ladda upp dem på Samtidsbild. Tillsammans ger fotografierna en unik bild av det samtida livet och vardagen i Stockholms län. I framtiden kommer det berätta om hur vi levde idag.

Digitala fotografier är flyktiga till sin natur. Hur vi tar bilder och vad vi väljer att fotografera förändras hela tiden. Bilderna finns ofta i mobiltelefoner eller på hårddiskar som kan krascha och då försvinner bilderna för alltid. Samtidsbild blir vårt gemensamma digitala fotoalbum som berättar om oss och platsen vi befinner oss på.

En person ligger i solen på en balkong. Endast en fot sticker upp.
”Vårlycka” av Eira Nordström Källström

Varför samlar länsmuseet in samtidsbilder?

Insamling och samtidsdokumentation är en viktig del av länsmuseets verksamhet. Utan samtidsinsamling och dokumentation skapar vi glapp i historieskrivningen som är svåra att rekonstruera i efterhand.

Fotografierna i museernas samlingar är en del av vår gemensamma historia och används ofta som källmaterial. För att samlingarna ska kunna berätta om oss alla måste de innehålla en mångfald av berättelser och perspektiv.

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm och arbetar med kulturhistoria, kulturmiljö och konst. Vi vill att alla länsinvånare ska se, uppleva och lära sig mer om Stockholms län.

Se alla uppladdade fotografier i samlingen Samtidsbild.