T-banekonst: Medan du väntar

9 June 2016 - 8 January 2017

Form: Johanna Eklöv

Det är i utställningen “T-banekonst: Medan du väntar” som du för första gången kan se skisserna till konstverken i de kommande tunnelbanestationerna. Efter en tävling har 15 konstnärer valts ut att gestalta de 12 nya stationerna. I utställningen visar vi även historiska exempel från konstsamlingen i tunnelbanan. Sammantaget ger de två delarna en bra bild av hur tunnelbanekonsten har utvecklats under 60 år. Utställningen innehåller också information om tunnelbanan.

Stockholms tunnelbana marknadsförs ofta somVärldens längsta konstutställning där fler än 150 konstnärer står bakom den konstnärliga gestaltningen. När tunnelbanan nu byggs ut med tio nya stationer, sätts konsten återigen i fokus. Stockholms läns landstings förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), som är ansvarig för projektet, vill fortsätta traditionen. Ambitionen är att ge stationerna individuella uttryck med ”gestaltningsmässiga kvaliteter som gör miljön minnesvärd för tillfälliga besökare och intressant att vistas i för återkommande resenärer”.

T-banekonstens historiska utveckling – från de första konstverken vid T-Centralen till den blå linjens helhetsgestaltade stationsmiljöer – speglar samhället och hur dess förhållande till konst har förändrats under de senaste 60 åren. När nu ytterligare en årsring läggs till tunnelbanenätet är frågan: Vad har konsten för roll i dagens samhälle och hur ser framtidens offentliga rum ut?

Upphandlingen av tunnelbanans nya konst har genomförts som en tävling i två steg. Genom en öppen inbjudan till yrkesverksamma konstnärer valdes 30 konstnärer ut att lämna in skisser. De inlämnade skissförslagen bedömdes därefter av en jury som slutligen valde ut 15 av konstnärerna för att tillsammans med aktuell arkitekt vidareutveckla skissen gentemot en specifik station. Förhoppningen med urvalsprocessen var att så tidigt som möjligt få in den konstnärliga medverkan i planeringen och bli en integrerad del i utformningen av de nya stationsrummen. Som underlag för skisserna utgick konstnärerna från en typstation som bestod av övergripande planering, generella tekniska lösningar och rumslig planering.

De vinnande förslagen är:

 • Monika Larsen Dennis, Hammarby kanal
 • Pia Törnell, Odenplan
 • Cilla Ramnek, Järla
 • Thomas Karlsson, Nacka centrum
 • Jesper Nyrén, Gullmarsplan
 • Helena Isoz, Slakthusområdet
 • Irene Vestman, Barkarby station
 • Åsa Jungnelius, Hagastaden
 • Anna Lerinder, Sickla
 • Helena Byström, Barkarbystaden
 • Inges Idee, Arenastaden
 • Peter Johansson/Barbro Westling, Sofia

 

close-icon