Skuggan av en man

26 February 2009 - 16 August 2009

Från utställningen 2009. Foto: Mattias Ek, 2009

Under järnåldern begravdes vissa människor i Mälardalen med pompa och ståt. Gravkamrarna glimmade och gnistrade av dyrbara gåvor. I utställningen visar vi en rekonstruktion av en 1 500 år gammal gravkammare.

Graven hittades vid en arkeologisk utgrävning i byn Karby i Täby. Utgrävningen gjordes av museets arkeologer inför byggandet av Norrortsleden. Under en stor hög av jord och sten hittade de en kammare av trä. Innehållet bestod av föremål av guld, silver och glas. Med hjälp av olika analysmetoder framträdde skuggan av en storman från folkvandringstiden.

Folkvandringstida aristokrater

Tiden runt 500-talet efter Kristus var våldsam. Europa genomgick stora förändringar som en följd av det västromerska rikets fall. Även de som bodde i Mälardalen påverkades. Vissa personer var direkt delaktiga i händelserna på kontinenten. Stora mängder romerskt guld och andra rikedomar kom till Norden. En del grävdes ned i jorden. Några av föremålen lades ned i gravar. Dessa kammargravar var statussymboler för de rika under  300-, 400- och 500-talen efter Kristus.

Graven rekonstrueras

Utställningen diskuterar de sällsynta kammargravarna ur både ett regionalt och ett kontinentalt perspektiv. Hur såg kontakterna ut mellan Mälardalen och övriga Europa? Vad var det för slags samhälle? Vad hände med allt guld och den makt de stred om? Tillsammans med rekonstruktionen av kammargraven från Karby visar vi många olika originalföremål, bland annat Helgöskatten som består av guld från folkvandringstiden.

 

close-icon