Intervjuer

 

Intervjuer med Karin von Sydow och Karin Willis från Länsstyrelsen i Stockholms, Pär Holmgren meteorolog och anställd på Länsförsäkringar för riskbedömning kopplad till klimatfrågor, Maria Wetterstrand klimatdebattör tidigare språkrör för Miljöpartiet och Tove Lönneborg ordförande för Fältbiologerna.

 

Karin von Sydow & Karin Willis

Längd: 24.43 min

 

Maria Wetterstrand

Längd: 15.24 min

 

Pär Holmgren

Längd: 16.42 min

 

Tove Lönneborg

Längd: 12.52 min

 

 

Varför är det så svårt att omsätta vår kunskap om klimatförändringar till riktlinjer för hur vi bygger samhällen och lever i dem?

Hur ser du att höjningen av havsnivån och klimatförändringar kommer att påverka vår samhällsplanering? På lokal, nationell och global nivå?

Hur och med vilka instrument arbetar du för att påverka att det vi bygger idag och sättet vi agerar på framöver ska vara tillräckligt motståndskraftig för att stå emot de här förändringarna?

Vilka olika nivåer (regelverk, rekommendation, påverkan av beteende och inte minst information) ser du som de viktigaste  för att hantera de här frågorna?

Är de styrmedel, verktyg och regelverk vi idag förlitar oss på lokalt, nationellt och globalt tillräckliga för att styra den här omställningen?

Har du upplevt att det har varit svårt eller blivit svårare att nå ut med och få gehör för korrekt information vad gäller miljö- och klimatfrågor?

close-icon