Sjöglimt

– klimathot, föränderlighet och havet som förutsättning för planeringen av Stockholms län

Jordens klimat varierar ständigt och har historiskt påverkats av förändringar i solens aktivitet eller geologiska processer. Men den globala uppvärmning som observerats av atmosfär och hav sedan 1950-talet är annorlunda än tidigare klimatförändringar. Den sker snabbare och går också att koppla till mänskligt beteende och våra utsläpp av växthusgaser. Temperaturen stiger, isar smälter och biologiska system slutar att fungera. Den globala forskningen är enig om vad det är som händer med klimatet men att hitta politiska och kulturella lösningar som gör att vi både lokalt och globalt lyckas anpassa oss till situationen och begränsa dess konsekvenser har visat sig svåra att komma överens om och att genomföra.

Huvuddelen av innehållet till Sjöglimt producerades som ett av sex kapitel för utställningen FAKE NEWS! som Stockholms läns museum visade 2017. Sedan dess har världen återigen förändrats och bilden av klimatförändringarnas akuta påverkan på samhället och vår samlade förmåga att agera på dess effekter både fördjupats och komplicerats. Men, den frågeställning som ramade in utställningen och det material som skapades för den är minst lika aktuellt idag som den var då.

close-icon