Till innehållet

Nya linjer

Spekulationer kring framtidens stad

2017-01-19-2017-05-07

Stockholm växer och i alla delar av regionen står grävskoporna redo. Överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar och konstrueras ny infrastruktur. Det är mot den här bakgrunden som utställningen Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad tagits fram av Stockholms läns museum i samarbete med Arkitekturskolan KTH.

Utgångpunkt från fyra olika platser

Under hösten 2016 har ett nittiotal studenter från Arkitekturskolan KTH arbetat med att ta fram förslag på lösningar för Stockholms läns framtida planering. Utställningen visar stadsbyggnadsprojekten utifrån fyra olika platser: Hjulstakorset, Kymlinge, Sicklahalvön och Fisksätra. Kursen är en introduktion till ämnet stadsbyggnad och studenterna lär sig genom att själva utveckla egna förslag. Hur ser en hållbar region ut? Vilka bor där? Hur bor de? Vad händer om vi bygger en bro över sundet? Går det att bygga nytt utan att samtidigt bygga bort alltför mycket av lokala och historiska värden? Vad är egentligen värt att bevara? Vad är en stad? Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad, presenterar en färgglad palett av möjligheter formgivna av de arkitekter som i framtiden kommer att ansvara för regionens framväxt.

Foto: Erik Wingquist.

– Utställningen visar projekt från höstterminens stadsbyggnadsprojekt och våra studenter har utvecklat projektet utifrån de fyra olika platserna. Kursen är en introduktion till ämnet stadsbyggnad och våra studenter lär sig genom att själva utveckla egna förslag. Kursen handlar både om att förstå vilka processer som påverkar en stads utveckling och om att ta ställning till hur ett område kan utvecklas och fungera, säger Erik Wingquist som är årskursansvarig på Arkitekturskolan KTH och initiativtagare till utställningen.

Samhället behöver engagerande idéer

– Det är något speciellt med studentprojekt. De växlar i både kvalitet och inriktning och är till sin natur prövande. Det är naturligtvis lätt att romantisera kring den oförstörda studentens blick på världen, men kanske är det precis den som samhället behöver. Engagerade idéer som provocerar fram en utveckling som är hållbar, vacker, rättvis och demokratisk. Spekulativa idéer som förmår bända loss oss från det som inte funkar. Studenterna och deras projekt är under utveckling, De har inte fångats in av krav på marknadsmässighet, produktivitet och yrkesmässiga klichéer. De får oss att öppna ögonen, säger Lars Friden som är utställningsproducent på Stockholms läns museum.

Kompletterande intervjuer

Hur ser nästa generations arkitekter på framtiden? Vad tycker alla ni som idag engagerar er i stadsbyggnadsfrågor om deras förslag? Som komplement till studentprojekten har museet intervjuat några personer som utifrån olika perspektiv och bakgrund kommenterar den regionala planeringen och de framtida arkitekternas arbetsområde. Medverkar gör bland annat arkitekten och poeten Lars Mikael Raattamaa, Josefin Wangel, lektor i hållbar stadsutveckling KTH, Samira Ariadad, frilansskribent och aktivist, samt Lilla Namo, hiphopartist och stadsplanerare.

För Stockholms läns museum som ligger i Dieselverkstaden är det extra roligt att projekten griper tag i vår egen närmiljö runt Sickla och i Nacka. Utställningen pågår mellan 19 januari till och med 7 maj 2017.

 

close-icon