Graffiti Spaces

25 January 2015 - 20 September 2015

Hur har graffitin utvecklats i Stockholm sedan 1983? Genom sju exempel försöker utställningen Graffiti Spaces svara på den frågan. Det handlar om graffiti som konstnärligt uttryck i den moderna staden.

Stilen och handlingen

Graffiti utspelar sig i det gemensamma stadsrummet. Med eller utan tillstånd. Det handlar om konsten att skriva ett språk och om modet att ta aktiv plats i staden. Det är ett konstnärligt uttryck som ofta bryter mot gemensamma regler. En konstform som ses av alla men som bara vissa förstår.

Platserna

Graffiti spaces utgår från sju platser. De flesta av dessa platser visar inte längre några spår av graffitti. Det är inte så konstigt. Som konstform är graffitin flyktig. Hus rivs, målare målar över andras målningar och husägare tvättar bort det som har målats. I utställningen visas ett bullerplank som bara betraktas genom tågfönster. Underjordiska betongväggar. Industriområden på väg att bebyggas med bostäder. Miljöer som är mellanrum i staden. Men även tunnelbanans gröna linje ingår i utställningen. En stabil plats som ständigt är i rörelse, där många uppehåller sig men få känner sig hemma. Det är också i tunnelbanan som graffitin väcker mest känslor och upplevs som mest upprörande.

Identiteten

Kollektivitet är ett viktigt element i graffitikulturen. Att tillhöra ett crew eller att tillsammans med vänner ge sig ut på gatorna för att måla. Att göra platser till sina. Eller att vinna andra graffitimålares erkännande. Genom att verka olagligt ställer sig graffitin ofta utanför samhället och skapar sina regler. På så sätt blir graffitin exkluderande. Den är också mycket maskulin. Mannen är graffitikulturens norm och kvinnan är undantaget. Stockholms nolltolerans har lett till att målningar försvinner allt snabbare och för att sprida sina verk har digitala bilder blivit allt viktigare. Idag är sociala nätverk lika viktiga som den byggda väggen.

Utställningen

Utställningen visar exempel på graffiti från 1980-talet och framåt från sju olika platser i Stockholmsområdet. Varje exempel är gjorda av målare – ensamma eller i grupp – som varit verksamma på de olika platserna. Vissa exempel visar nya målningar som kopplas till platsen. Andra exempel innehåller intervjuer, ljud, skisser, bilddokumentation och minnen.

Platser: Hall of fame i Stuvsta, den lagliga väggen i Märsta, Bromstens industriområde, Gröna linjen, Ewos i Södertälje, Snösätra, Upplands Väsbys tågdepå.

Medverkande:
Ace, Aman, Ance, Astma, Bayne Soe Sker, Björn Engberg, Detch, Emmilou
Med texter av: Tobias Barenthin-Lindblad, Macarena Dusant, Nils Forsberg, Jacob Kimvall, Tomas Örn.

 

close-icon