Den frusna sjön

25 January 2013 - 27 March 2013
Foto: Jenny Thornell

Genom sin konst ger Knutte Wester röst åt människor som inte kan göra sig hörda i debatten. Med ett stor inlevelse skildrar han barns utsatthet i krig, på flykt och i väntan på asyl. Utställningen presenterar flera av Westers projekt genom bronsskulpturer, teckningar och video.  Det mest genomgripande projektet utgår ifrån Gzim som Wester träffade 2003 när han drev en ateljé på en flyktingförläggning i Boliden. Efter ett års tid utvisades Gzim och hans familj. Wester säger:

”Stunden då Gzim berättade för mig om utvisningen har till viss del format mig. Det blev också startpunkten för ett filmprojekt som jag har arbetat med sedan dess. I åtta år. Det är en långfilm om Gzims liv, om vår vänskap, om förlust, förvisning och flykt.”

Knutte Wester (1977) bor och arbetar i Umeå där han utbildade sig vid Konsthögskolan. Hans konstnärskap spänner över flertalet tekniker, med bronsskulptur och film som främsta uttryck. Wester är en berättare. Eller kanske ännu hellre, en återberättare. Han skildrar människor som drabbats av brister i samhället. Hans verk växer fram under långa processer, ofta i öppna verkstäder där skapandet sker tillsammans med dem som verket handlar om. Sedan han gick ut Konsthögskolan har han deltagit i en rad grupp- och separatutställningar, bland annat i London, Gdansk, Moskva och Johannesburg.

 

close-icon