Ulla Bodorff

Kvinnokraft

Tänk dig att jobbet som du så gärna vill ha, ja helst vill ägna ditt liv åt, riskerar att bara bli en dröm eftersom det egentligen inte finns och därför inte går att utbilda sig till i Sverige. Så var det för Ulla Bodorff. Hon drömde om att få ägna sig åt odling och trädgårdsarkitektur men i Sveriges fanns ännu ingen utbildning till landskapsarkitekt.

Istället flyttar hon, som några andra svenskor före henne, till England och påbörjar utbildningen på University of Reading. När hon tar examen 1935 har funktionalismen blivit en etablerad stil i Sverige. Ljus, luft och grönska åt alla – funktionalismens ledord – blir snabbt hennes.

Ulla Bodorff
Fotograf: Jan de Meyere. Stadsmuseet i Stockholm.

När hon öppnar eget arkitektkontor har hon olika typer av uppdrag, från folkparker till begravningsplatser. Men framförallt ägnar hon och hennes anställda sig åt utemiljöer i bostadsområden. Hon blir HSB:s främsta landskapsarkitekt och ansvarar för utemiljöerna på Reimersholme, Riksby och Blackeberg.

Hon sätter alltid den lilla människan i centrum och vill att hennes trädgårdar, bostadsgårdar och parker ska användas av alla. Utemiljöerna ska helt enkelt bidra till ett rikare vardagsliv.

I Nynäshamn är hon med och skapar samhället vid cementfabriken i Stora Vika. Genom fina trädgårdar till tjänstemännens villor och gemensamma utemiljöer vid flerfamiljshusen skapar hon uterum med många detaljer och som bryter av mot de stora industrimiljöerna alldeles intill.

Hon sätter alltid den lilla människan i centrum och vill att hennes trädgårdar, bostadsgårdar och parker ska användas av alla.

Parallellt med arbetet som landskapsarkitekt skriver Ulla Bodorff många artiklar och flera böcker, bland annat Min trädgård – i skog, på äng och på berg, i vilken hon ger råd till läsare med egna trädgårdar.

Under hela sitt liv ägnar hon sig åt en statushöjning av det egna yrket och hon ingår som ledamot i både svenska och internationella föreningar för landskapsarkitekter. Mycket tack vare hennes pionjärarbete behöver inte landskapsintresserade personer resa utomlands för att utbilda sig idag.

Visste du att en av Ulla Bodorffs miljöer, Källängsparken i Vimmerby, idag är byggnadsminnesförklarad.

Se föreläsningen Chatarina Norlin, professor i konstvetenskap, höll om kvinnliga landskapsarkitekter.

 
Kvinnokraft
close-icon