Estetiskt skapande

Kvinnokraft

Inom teater och opera har kvinnor tagit plats sedan 1800-talet i olika positioner. Tidigt fanns kvinnor som ledde resande teatersällskap, antingen ensamma eller tillsammans med en make.

Men i slutet av 1800-talet blev normerna mer borgerliga. Många kvinnliga skådespelare slutade därför att arbeta när de gifte sig för att ägna sig åt familjen.

Illustration av Esmeralda och Qasimodo
Grafiskt tryck till teaterföreställningen Ringaren i Notre Dame. Färglagt av konstnären Josabeth Sjöberg. 1844. Stadsmuseet i Stockholm.

Ideellt skapande har också varit ett sätt att förströ kvinnor i hemmet. Framförallt på 1800-talet sågs broderi, teckning, sömnad, musik och uppläsning av poesi som ett sätt att visa sina feminina egenskaper och framstå som ett gott äktenskapsobjekt.

Framförallt på 1800-talet sågs broderi, teckning, sömnad, musik och uppläsning av poesi som ett sätt att visa sina feminina egenskaper och framstå som ett gott äktenskapsobjekt.

Kvinnor har också tidigt haft möjlighet att verka som författare, formgivare och konstnärer. De har ofta kommit från samhällets övre klasser. Något som fortfarande gäller bland studenter på konst- och formutbildningar samt bland verksamma inom kreativa yrkesområden. Men kvinnor har här alltid haft andra villkor än männen och de har sällan upphöjda positioner.

Josabeth Sjöberg ger musiklektion
I målningen ser vi Josabeth Sjöberg som ger en musiklektion åt en ung elev. Mannen som håller i gitarren heter Johan Edholm. Konstnär: Josabeth Sjöberg. Skapad 1863 – 1868. Stadsmuseet i Stockholm.
Kvinnokraft
close-icon